Bảng Giá iPhone Giá Rẻ
Chăm sóc khách hàng 039 365 3333
0

BẢNG GIÁ IPHONE GIÁ RẺ - TẠI PHÚC KHANG MOBILE

1. BẢNG GIÁ IPHONE 14 PRO MAX

  128GB 256GB 512GB 1TB

LIKENEW 98%  

"pin cao"

Máy đẹp có phây nhẹ, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

95% 19,550 20,850    
Xám 20,150 21,450    
Trắng 20,150 21,450    
Vàng 20,150 21,350    
Tím 20,050 21,450    

ZIN 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Máy còn bảo hành chính hãng dài

Xám 20,750 22,250    
Trắng 20,750 22,250    
Vàng 20,750 22,250    
Tím 20,650 22,150    

2. BẢNG GIÁ IPHONE 14 PRO

  128GB 256GB 512GB 1TB

LIKENEW 98%  

"pin cao"

Máy đẹp có phây nhẹ, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

95% 16,450 17,850    
Xám 17,050 18,450    
Trắng 17,050 18,450    
Vàng 17,050 18,450    
Tím 16,950 18,350    

ZIN 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Máy còn bảo hành chính hãng dài

Xám 17,850 19,150    
Trắng 17,850 19,150    
Vàng 17,850 19,050    
Tím 17,750 19,150    

3. BẢNG GIÁ IPHONE 14 PLUS

  128GB 256GB 512GB 1TB

LIKENEW 98%  

"pin cao"

Máy đẹp có phây nhẹ, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

95% 12,450 14,050    
Đen 12,950 14,750    
Trắng 13,250 14,750    
Xanh 13,250 14,750    
Tím 13,250 14,750    
Đỏ 13,050 14,550    

ZIN 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Máy còn bảo hành chính hãng dài

Đen 13,650 15,450    
Trắng 13,950 15,450    
Xanh 13,950 15,450    
Tím 13,950 15,450    
Đỏ 13,750 15,250    

4. BẢNG GIÁ IPHONE 14

  128GB 256GB 512GB 1TB

LIKENEW 98%  

"pin cao"

Máy đẹp có phây nhẹ, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

95% 11,550 13,050    
Đen 12,250 13,750    
Trắng 12,250 13,750    
Xanh 12,250 13,750    
Tím 12,250 13,750    
Đỏ 12,050 13,550    

ZIN 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Máy còn bảo hành chính hãng dài

Đen 12,950 14,450    
Trắng 12,950 14,450    
Xanh 12,950 14,450    
Tím 12,950 14,450    
Đỏ 12,750 14,250    

5. BẢNG GIÁ IPHONE 13 PRO MAX

  128GB 256GB 512GB 1TB

LIKENEW 98%  

"pin cao"

Máy đẹp có phây nhẹ, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

95% 13,250 14,450    
Xám 13,750 14,950 16,150  
Trắng 13,950 15,150 16,350  
Xanh 13,950 15,150 16,350  
Green 13,950 15,150 16,350  
Vàng 13,950 15,150 16,350  

ZIN 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Máy còn bảo hành chính hãng dài

Xám 14,450 15,450 16,450  
Trắng 14,650 15,650 16,650  
Xanh 14,650 15,650 16,650  
Green 14,650 15,650 16,650  
Vàng 14,650 15,650 16,650  

6. BẢNG GIÁ IPHONE 13 PRO

  128GB 256GB 512GB 1TB

LIKENEW 98%  

"pin cao"

Máy đẹp có phây nhẹ, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

95% 11,850 12,950 14,150  
Xám 12,350 13,450 14,650  
Trắng 12,550 13,650 14,850  
Xanh 12,550 13,650 14,850  
Green 12,550 13,650 14,850  
Vàng 12,550 13,650 14,850  

ZIN 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Máy còn bảo hành chính hãng dài

Xám 13,050 14,150 15,150  
Trắng 13,250 14,350 15,350  
Xanh 13,250 14,350 15,350  
Green 13,250 14,350 15,350  
Vàng 13,250 14,350 15,350  

7. BẢNG GIÁ IPHONE 13

  128GB 256GB 512GB 1TB

LIKENEW 98%  

"pin cao"

Máy đẹp có phây nhẹ, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

95% 9,850 10,350    
Đen 10,150 10,650    
Trắng 10,350 10,850    
Xanh 10,350 10,850    
Đỏ 10,150 10,650    
Hồng 10,350 10,850    
Xanh Lá 10,350 10,850    

ZIN 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Máy còn bảo hành chính hãng dài

Đen 10,750 11,350 12,150  
Trắng 10,950 11,550 12,150  
Xanh 10,950 11,550 12,150  
Đỏ 10,750 11,350 12,150  
Hồng 10,950 11,550 12,150  
Xanh Lá 10,950 11,550 12,150  

8. BẢNG GIÁ IPHONE 13 MINI

  128GB 256GB 512GB 1TB

ZIN 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Máy còn bảo hành chính hãng dài

Đen 8,750 9,750 10,250  
Trắng 8,750 9,750 10,250  
Xanh 8,750 9,750 10,250  
Đỏ 8,750 9,750 10,250  
Hồng 8,750 9,750 10,250  
Xanh Lá 8,750 9,750 10,250  

9. BẢNG GIÁ IPHONE 12 PRO MAX

  128GB 256GB 512GB 1TB

LIKENEW 98%  

"pin cao"

Máy đẹp có phây nhẹ, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

95% 10,550 11,450    
Xám 11,050 11,950    
Trắng 11,250 12,150    
Xanh 11,250 12,150    
Vàng 11,250 12,150    

ZIN 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Xám 11,750 12,650 13,550  
Trắng 11,950 12,850 13,750  
Xanh 11,950 12,850 13,750  
Vàng 11,950 12,850 13,750  

10. BẢNG GIÁ IPHONE 12 PRO

  128GB 256GB 512GB 1TB

LIKENEW 98%  

"pin cao"

Máy đẹp có phây nhẹ, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

95% 8,150 8,950    
Xám 8,650 9,450    
Trắng 8,750 9,550    
Xanh 8,750 9,550    
Vàng 8,750 9,550    

ZIN 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Xám 9,350 10,150 11,150  
Trắng 9,450 10,250 11,250  
Xanh 9,450 10,250 11,250  
Vàng 9,450 10,250 11,250  

11. BẢNG GIÁ IPHONE 12

  64GB 128GB 256GB 512GB

LIKENEW 98%  

"pin cao"

Máy đẹp có phây nhẹ, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

95% 6,350 7,750    
Đen 6,650 8,050    
Trắng 6,850 8,250    
Xanh 6,650 8,050    
Tím 6,850 8,250    
Đỏ 6,650 8,050    
Xanh lá 6,850 8,250    

ZIN 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Đen 7,350 8,750 9,450  
Trắng 7,550 8,950 9,650  
Xanh 7,350 8,750 9,450  
Tím 7,550 8,950 9,650  
Đỏ 7,350 8,750 9,450  
Xanh lá 7,550 8,950 9,650  

12. BẢNG GIÁ IPHONE 12 MINI

  64GB 128GB 256GB 512GB

LIKENEW 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Đen 6,050 7,050 7,550  
Trắng 6,050 7,050 7,550  
Xanh 6,050 7,050 7,550  
Tím 6,050 7,050 7,550  
Đỏ 6,050 7,050 7,550  
Xanh Lá 6,050 7,050 7,550  

13. BẢNG GIÁ IPHONE 11 PRO MAX

  64GB 256GB 512GB 1TB

LIKENEW 98%  

"pin cao"

Máy đẹp có phây nhẹ, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

95% 7,150 8,650    
Xám 7,650 9,150    
Trắng 7,850 9,350    
Xanh 7,850 9,350    
Vàng 7,850 9,350    

LIKENEW 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Xám 8,350 9,850 10,850  
Trắng 8,550 10,050 10,850  
Xanh 8,550 10,050 10,850  
Vàng 8,550 10,050 10,850  

14. BẢNG GIÁ IPHONE 11 PRO

  64GB 256GB 512GB 1TB

LIKENEW 98%  

"pin cao"

Máy đẹp có phây nhẹ, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

95% 6,050 7,250    
Xám 6,550 7,750    
Trắng 6,650 7,850    
Xanh 6,650 7,850    
Vàng 6,650 7,850    

LIKENEW 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Xám 7,250 8,450 9,150  
Trắng 7,350 8,550 9,250  
Xanh 7,350 8,550 9,250  
Vàng 7,350 8,550 9,250  

15. BẢNG GIÁ IPHONE 11

  64GB 128GB 256GB 512GB

LIKENEW 98%  

"pin cao"

Máy đẹp có phây nhẹ, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

95% 4,750 5,650    
Đen 5,450 6,350    
Trắng 5,450 6,350    
Xanh 5,450 6,350    
Vàng 5,250 6,150    
Tím 5,450 6,350    
Đỏ 5,450 6,350    

LIKENEW 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Đen 6,050 6,950 7,850  
Trắng 6,050 6,950 7,850  
Xanh 6,050 6,950 7,850  
Vàng 5,850 6,750 7,850  
Tím 6,050 6,950 7,850  
Đỏ 6,050 6,950 7,850  

16. BẢNG GIÁ IPHONE XS MAX

  64GB 256GB 512GB 1TB

LIKENEW 98%  

"pin cao"

Máy đẹp có phây nhẹ, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

95% 5,350 6,550    
Xám 5,650 6,850    
Trắng 5,750 6,950    
Vàng 5,850 7,050    

LIKENEW 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Xám 6,350 7,550 8,250  
Trắng 6,450 7,650 8,350  
Vàng 6,550 7,750 8,450  

17. BẢNG GIÁ IPHONE XS

  64GB 256GB 512GB 1TB

LIKENEW 98%  

"pin cao"

Máy đẹp có phây nhẹ, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

95% 4,150 5,050    
Xám 4,450 5,350    
Trắng 4,550 5,450    
Vàng 4,550 5,450    

LIKENEW 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Xám 5,050 5,950 6,350  
Trắng 5,150 6,050 6,450  
Vàng 5,150 6,050 6,450  

18. BẢNG GIÁ IPHONE XR

  64GB 128GB 256GB 512GB

LIKENEW 98%  

"pin cao"

Máy đẹp có phây nhẹ, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

95% 3,850 4,550    
Đen 4,350 5,050    
Trắng 4,350 5,050    
Xanh 4,350 5,050    
Vàng 4,350 5,050    
Đỏ 4,350 5,050    
Cam 4,350 5,050    

LIKENEW 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Đen 4,850 5,550 5,950  
Trắng 4,850 5,550 5,950  
Xanh 4,850 5,550 5,950  
Vàng 4,850 5,550 5,950  
Đỏ 4,850 5,550 5,950  
Cam 4,850 5,550 5,950  

19. BẢNG GIÁ IPHONE X

  64GB 256GB 512GB 1TB

LIKENEW 98%  

"pin cao"

Máy đẹp có phây nhẹ, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

95% 4,150 5,150    
Xám 4,350 5,350    
Trắng 4,350 5,350    

LIKENEW 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Xám 4,750 5,750    
Trắng 4,750 5,750    

20. BẢNG GIÁ IPHONE SE 2020

  64GB 128GB 256GB 512GB

LIKENEW 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Đen 3,050 3,450 3,750  
Trắng 3,050 3,450 3,750  
Đỏ 3,050 3,450 3,750  

21. BẢNG GIÁ IPHONE 8 PLUS

  64GB 256GB 512GB 1TB

LIKENEW 98%  

"pin cao"

Máy đẹp có phây nhẹ, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Xám 3,450 4,350    
Trắng 3,550 4,450    
Vàng 3,550 4,450    
Đỏ 3,550 4,450    

LIKENEW 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Xám 3,750 4,650    
Trắng 3,850 4,750    
Vàng 3,850 4,750    
Đỏ 3,850 4,750    

22. BẢNG GIÁ IPHONE 8

  64GB 256GB 512GB 1TB

LIKENEW 98%  

"pin cao"

Máy đẹp có phây nhẹ, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Xám 2,550 3,450    
Trắng 2,550 3,450    
Vàng 2,550 3,450    
Đỏ 2,550 3,450    

LIKENEW 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa

Tặng gói bảo hành 09 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Xám 2,850 3,750    
Trắng 2,850 3,750    
Vàng 2,850 3,750    
Đỏ 2,850 3,750    

1. BẢNG GIÁ IPHONE 14 PRO MAX (VN/A)

  128GB 256GB 512GB 1TB

Máy mới 100%

"chính hãng Apple VN"

Cam kết máy mới Fullbox 100% - Chưa active - Chính hãng Apple VN

Bảo hành 12 Tháng tại Apple VN

Hỗ trợ 1 đổi 1 trong vòng 7 Ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất 

Xám 26,850 28,750 32,950 37,450
Trắng 26,850 28,950 32,950 37,450
Vàng 26,850 29,150 32,950 37,450
Tím 26,850 29,450 32,950 37,450

2. BẢNG GIÁ IPHONE 14 PRO (VN/A)

  128GB 256GB 512GB 1TB

Máy mới 100%

"chính hãng Apple VN"

Cam kết máy mới Fullbox 100% - Chưa active - Chính hãng Apple VN

Bảo hành 12 Tháng tại Apple VN

Hỗ trợ 1 đổi 1 trong vòng 7 Ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất 

Xám 23,450 25,550 28,950 30,950
Trắng 23,450 25,550 28,950 30,950
Vàng 23,950 25,550 28,950 30,950
Tím 24,150 25,550 28,950 30,950

3. BẢNG GIÁ IPHONE 14 PLUS (VN/A)

  128GB 256GB 512GB 1TB

Máy mới 100%

"chính hãng Apple VN"

Cam kết máy mới Fullbox 100% - Chưa active - Chính hãng Apple VN

Bảo hành 12 Tháng tại Apple VN

Hỗ trợ 1 đổi 1 trong vòng 7 Ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất 

Đen 20,750 23,650 25,450  
Trắng 20,750 23,850 27,450  
Xanh 20,750 23,650 26,950  
Vàng 20,750 23,850 27,450  
Tím 20,750 23,850 27,450  
Đỏ 20,750 23,850 27,450  

4. BẢNG GIÁ IPHONE 14 (VN/A)

  128GB 256GB 512GB 1TB

Máy mới 100%

"chính hãng Apple VN"

Cam kết máy mới Fullbox 100% - Chưa active - Chính hãng Apple VN

Bảo hành 12 Tháng tại Apple VN

Hỗ trợ 1 đổi 1 trong vòng 7 Ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất 

Đen 18,250 21,550 25,850  
Trắng 18,250 21,550 25,850  
Xanh 18,250 21,550 25,850  
Vàng 18,250 21,550 25,850  
Tím 18,250 21,550 25,850  
Đỏ 18,250 21,550 25,850  

1. BẢNG GIÁ APPLE WATCH SERIES 4

  LTE 40MM GPS 40MM LTE 44MM GPS 44MM

LIKENEW 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa, vào nước

Tặng gói bảo hành 06 tháng 1 đổi 1

Trợ giá dây sạc chỉ còn 350K + Tặng dây đeo cao su

Xám 2,850 2,650 2,950 2,750
Bạc 2,850 2,650 2,950 2,750
Hồng 2,850 2,650 2,950 2,750

2. BẢNG GIÁ APPLE WATCH SERIES 5

  LTE 40MM GPS 40MM LTE 44MM GPS 44MM

LIKENEW 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa, vào nước

Tặng gói bảo hành 06 tháng 1 đổi 1

Trợ giá dây sạc chỉ còn 350K + Tặng dây đeo cao su

Xám 3,450 3,150 3,750 3,450
Bạc 3,450 3,150 3,750 3,450
Hồng 3,450 3,150 3,750 3,450

2. BẢNG GIÁ APPLE WATCH SE 2020

  LTE 40MM GPS 40MM LTE 44MM GPS 44MM

LIKENEW 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa, vào nước

Tặng gói bảo hành 06 tháng 1 đổi 1

Trợ giá dây sạc chỉ còn 350K + Tặng dây đeo cao su

Xám 3,350 3,050 3,650 3,350
Bạc 3,350 3,050 3,650 3,350
Hồng 3,350 3,050 3,650 3,350

3. BẢNG GIÁ APPLE WATCH SERIES 6

  LTE 40MM GPS 40MM LTE 44MM GPS 44MM

ZIN 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 06 tháng 1 đổi 1

Trợ giá dây sạc chỉ còn 350K + Tặng dây đeo cao su

Xám 4,050 3,750 4,350 4,050
Đỏ 4,050 3,750 4,350 4,050
Bạc 4,050 3,750 4,350 4,050
Xanh 4,050 3,750 4,350 4,050
Hồng 4,050 3,750 4,350 4,050

3. BẢNG GIÁ APPLE WATCH SERIES 7

  LTE 41MM GPS 41MM LTE 45MM GPS 45MM

ZIN 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 06 tháng 1 đổi 1

Trợ giá dây sạc chỉ còn 350K + Tặng dây đeo cao su

Xám        
Đỏ 5,650 5,350 5,950 5,650
Bạc        
Xanh 5,650 5,350 5,950 5,650
Green        
IPHONE GIÁ

IPHONE LOCK

iPhone Lock sử dụng sim ghép

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 06 tháng 1 đổi 1

Tặng sim gép Thần Thánh như quốc tế

iPhone 15 Pro Max (LOCK)  
iPhone 15 Pro (LOCK)  
iPhone 15 Plus (LOCK)  
iPhone 15 (LOCK)  
iPhone 14 Pro Max (LOCK) 17,950
iPhone 14 Pro (LOCK)  
iPhone 14 Plus (LOCK)  
iPhone 14 (LOCK)  
iPhone 13 Pro Max (LOCK) 14,950
iPhone 13 Pro (LOCK) 12,550
iPhone 13 (LOCK) 9,950
iPhone 12 Pro Max (LOCK) 11,950
iPhone 12 Pro (LOCK) 9,650
iPhone 12 (LOCK) 6,550
iPhone 11 Pro Max (LOCK) 7,850
iPhone 11 Pro (LOCK) 6,950
iPhone 11 (LOCK) 4,750

- Máy iPhone Quốc Tế "LIKENEW 95% " Là hàng đã qua sử dụng trong 1 thời gian dài máy có trầy nhiều ở sườn, kính (không ảnh hưởng đến quá trình sử dụng). Phúc Khang Mobile cam kết máy Nguyên Zin chưa sửa chữa, thay thế, hay vào nước.

- Máy iPhone Quốc Tế "LIKENEW 98%" Là hàng đã qua sử dụng trong 1 thời gian ngắn MÁY còn nguyên ZIN nhưng đã có trầy nhẹ ở sườn, kính (không ảnh hưởng đến quá trình sử dụng), PIN còn cao. Phúc Khang Mobile cam kết máy Nguyên Zin chưa sửa chữa, thay thế, hay vào nước.

- Máy iPhone Quốc Tế "LIKENEW 99% - MÁY CŨ LƯỚT ĐẸP " Là hàng đã qua sử dụng trong 1 thời gian ngắn MÁY còn nguyên ZIN nhưng đã có it trầy sườn, kính (đẹp 99% như máy mới), PIN còn cao. Phúc Khang Mobile cam kết máy Nguyên Zin chưa sửa chữa, thay thế, hay vào nước.

- Máy iPhone Quốc Tế "ZIN 99% - MÁY CŨ LƯỚT ĐẸP" Là hàng đã qua sử dụng trong 1 thời gian ngắn MÁY còn nguyên ZIN nhưng đã có it trầy sườn, kính (đẹp 99% như máy mới), PIN còn cao. Phúc Khang Mobile cam kết máy Nguyên Zin chưa sửa chữa, thay thế, hay vào nước.

- Máy iPhone Quốc Tế "ĐÃ KÍCH HOẠT - PIN 100%" Là các máy tồn kho từ nhà phân phối, hàng kích hoạt online, Hàng đã qua sử dụng trong thời gian rất ngắn số lần sạc ít máy còn RẤT đẹp gần như máy mới. Phúc Khang Mobile cam kết máy Nguyên Zin chưa sửa chữa, thay thế, hay vào nước.

- Máy iPhone Quốc Tế "MỚI 100% - CHƯA KÍCH HOẠT (MÃ VN/A)" Là máy chính hãng Việt Nam, được bảo hành chính hãng tại Apple VN (Được hưởng mọi chính sách bảo hành chính hãng 12 Tháng tại Apple VN)

- Máy iPhone Quốc Tế "MỚI 100% - CHƯA KÍCH HOẠT (MÃ LL/A)" Là máy Quốc Tế chính hãng, được nhập Khẩu tại MỸ, Là máy mới 100%, còn nguyên hộp, chưa kích hoạt bảo hành.

- Hỗ trợ TRẢ GÓP NHANH Chỉ cần trả trước 0- 70% Giá trị máy + CMND + Bằng Lái (Hoặc Hộ Khẩu) Từ 18 Tuổi trở lên, Lãi suất 0 - 3% Tùy Gói và Ngân Hàng.

- THU Máy cũ giá cao hỗ trợ LÊN đời máy bù tiền chênh lệch hoặc TRẢ GÓP số còn lại.

HỆ THỐNG CỬA HÀNG - PHÚC KHANG MOBILE

CHI NHÁNH :  PHÚC KHANG MOBILE - GÒ VẤP

Địa chỉ : 07 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Q. Gò Vấp, Tp.HCM

Hotline : 0792 958 333 (Zalo)

 

CHI NHÁNH : PHÚC KHANG MOBILE -TÂN PHÚ

Địa chỉ : 149 Tân Kỳ Tân Quý, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp.HCM

Hotline : 0797 217 333 (Zalo)

Zalo