Samsung

Samsung Galaxy S9 64GB Zin 99% (Bản Hàn)

Samsung Galaxy S9 64GB Zin 99% (Bản Hàn)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
Samsung Galaxy Note 10 256GB Zin 99% (Bản Hàn) Trả góp 0%

Samsung Galaxy Note 10 256GB Zin 99% (Bản Hàn)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
Samsung Galaxy S10 128GB (Hàng CTy) Trả góp 0% Quà tặng
 • Hỗ trợ - Mua sạc dự phòng Xiaomi 10000mAh giá 250k (giá gốc 500k).
 • Tặng - Miếng dán cường lực chống va đập trị giá 100K.
 • Tặng - Ốp lưng thời trang cao cấp trị giá 50K.
 • Tặng - Dây sạc và cốc sạc xịn giá 350K.
 • Tặng - Tai nghe xịn giá 200K.

Samsung Galaxy S10 128GB (Hàng CTy)

(7 đánh giá)

16.550.000đ20.990.000đTiết kiệm 21%
Samsung Galaxy S10 Plus 512GB (Hàn) Trả góp 0% Quà tặng
 • Tặng - Thánh SIM 4G Vietnamobile 120GB/Tháng.
 • Tặng - Miếng dán cường lực chống va đập trị giá 100K.
 • Tặng - Ốp lưng thời trang cao cấp trị giá 50K.
 • Tặng - Dây sạc và cốc sạc xịn giá 350K.
 • Tặng - Tai nghe xịn giá 200K.
 • Tặng - Quà như TGDD.

Samsung Galaxy S10 Plus 512GB (Hàn)

(1 đánh giá)

14.550.000đ18.990.000đTiết kiệm 23%
Samsung Galaxy S10 128GB Zin 99% (Bản Hàn) Trả góp 0%

Samsung Galaxy S10 128GB Zin 99% (Bản Hàn)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
Samsung Galaxy S10 Plus 128GB Zin 99% (Bản Hàn) Trả góp 0%

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB Zin 99% (Bản Hàn)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Hàng CTy) Trả góp 0% Quà tặng
 • Hỗ trợ - Mua sạc dự phòng Xiaomi 10000mAh giá 250k (giá gốc 500k).
 • Tặng - Miếng dán cường lực chống va đập trị giá 100K.
 • Tặng - Ốp lưng thời trang cao cấp trị giá 50K.
 • Tặng - Dây sạc và cốc sạc xịn giá 350K.
 • Tặng - Tai nghe xịn giá 200K.

Samsung Galaxy S10 Plus 128GB (Hàng CTy)

(13 đánh giá)

18.050.000đ22.990.000đTiết kiệm 21%
Samsung Galaxy S10 Plus 512GB Zin 99% (Bản Hàn) Trả góp 0%

Samsung Galaxy S10 Plus 512GB Zin 99% (Bản Hàn)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
Samsung Galaxy S9 128GB Zin 99% (Bản Hàn)

Samsung Galaxy S9 128GB Zin 99% (Bản Hàn)

(8 đánh giá)

Vui lòng gọi
Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Cũ 99% Trả góp 0% Quà tặng
 • Hỗ trợ - Mua sạc dự phòng Xiaomi 10000mAh giá 250k (giá gốc 500k).
 • Tặng - Miếng dán cường lực chống va đập trị giá 100K.
 • Tặng - Ốp lưng thời trang cao cấp trị giá 50K.
 • Tặng - Dây sạc và cốc sạc xịn giá 350K.
 • Tặng - Tai nghe xịn giá 200K.

Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Cũ 99%

(4 đánh giá)

9.150.000đ10.490.000đTiết kiệm 12%
Samsung Galaxy S9 64GB Cũ 99% Trả góp 0% Quà tặng
 • Hỗ trợ - Mua sạc dự phòng Xiaomi 10000mAh giá 250k (giá gốc 500k).
 • Tặng - Miếng dán cường lực chống va đập trị giá 100K.
 • Tặng - Ốp lưng thời trang cao cấp trị giá 50K.
 • Tặng - Dây sạc và cốc sạc xịn giá 350K.
 • Tặng - Tai nghe xịn giá 200K.

Samsung Galaxy S9 64GB Cũ 99%

(7 đánh giá)

8.150.000đ10.590.000đTiết kiệm 23%
Samsung Galaxy Note 9 128GB (Hàng CTy) Trả góp 0% Quà tặng
 • Hỗ trợ - Mua sạc dự phòng Xiaomi 10000mAh giá 250k (giá gốc 500k).
 • Tặng - Miếng dán cường lực chống va đập trị giá 100K.
 • Tặng - Ốp lưng thời trang cao cấp trị giá 50K.
 • Tặng - Dây sạc và cốc sạc xịn giá 350K.
 • Tặng - Tai nghe xịn giá 200K.

Samsung Galaxy Note 9 128GB (Hàng CTy)

(4 đánh giá)

16.390.000đ21.990.000đTiết kiệm 25%
Samsung Galaxy S8 64GB Zin 99% (Bản Hàn) Trả góp 0% Quà tặng
 • Hỗ trợ - Mua sạc dự phòng Xiaomi 10000mAh giá 250k (giá gốc 500k).
 • Tặng - Miếng dán cường lực chống va đập trị giá 100K.
 • Tặng - Ốp lưng thời trang cao cấp trị giá 50K.
 • Tặng - Dây sạc và cốc sạc xịn giá 350K.
 • Tặng - Tai nghe xịn giá 200K.

Samsung Galaxy S8 64GB Zin 99% (Bản Hàn)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
Samsung Galaxy S8 64GB Cũ 99% Trả góp 0% Quà tặng
 • Hỗ trợ - Mua sạc dự phòng Xiaomi 10000mAh giá 250k (giá gốc 500k).
 • Tặng - Miếng dán cường lực chống va đập trị giá 100K.
 • Tặng - Ốp lưng thời trang cao cấp trị giá 50K.
 • Tặng - Dây sạc và cốc sạc xịn giá 350K.
 • Tặng - Tai nghe xịn giá 200K.

Samsung Galaxy S8 64GB Cũ 99%

(1 đánh giá)

6.050.000đ7.990.000đTiết kiệm 24%
Samsung Galaxy Note 9 128GB Cũ 99% Trả góp 0% Quà tặng
 • Hỗ trợ - Mua sạc dự phòng Xiaomi 10000mAh giá 250k (giá gốc 500k).
 • Tặng - Miếng dán cường lực chống va đập trị giá 100K.
 • Tặng - Ốp lưng thời trang cao cấp trị giá 50K.
 • Tặng - Dây sạc và cốc sạc xịn giá 350K.
 • Tặng - Tai nghe xịn giá 200K.

Samsung Galaxy Note 9 128GB Cũ 99%

(10 đánh giá)

12.190.000đ16.590.000đTiết kiệm 26%
Samsung Galaxy S8 Plus 128GB Cũ 99% Trả góp 0% Quà tặng
 • Hỗ trợ - Mua sạc dự phòng Xiaomi 10000mAh giá 250k (giá gốc 500k).
 • Tặng - Miếng dán cường lực chống va đập trị giá 100K.
 • Tặng - Ốp lưng thời trang cao cấp trị giá 50K.
 • Tặng - Dây sạc và cốc sạc xịn giá 350K.
 • Tặng - Tai nghe xịn giá 200K.

Samsung Galaxy S8 Plus 128GB Cũ 99%

(7 đánh giá)

7.190.000đ7.900.000đTiết kiệm 8%
Samsung Galaxy S8 Plus 64GB Cũ 99% Trả góp 0% Quà tặng
 • Hỗ trợ - Mua sạc dự phòng Xiaomi 10000mAh giá 250k (giá gốc 500k).
 • Tặng - Miếng dán cường lực chống va đập trị giá 100K.
 • Tặng - Ốp lưng thời trang cao cấp trị giá 50K.
 • Tặng - Dây sạc và cốc sạc xịn giá 350K.
 • Tặng - Tai nghe xịn giá 200K.

Samsung Galaxy S8 Plus 64GB Cũ 99%

(4 đánh giá)

6.690.000đ7.400.000đTiết kiệm 9%
Samsung Galaxy Note 8 256GB Cũ 99% Trả góp 0% Quà tặng
 • Hỗ trợ - Mua sạc dự phòng Xiaomi 10000mAh giá 250k (giá gốc 500k).
 • Tặng - Miếng dán cường lực chống va đập trị giá 100K.
 • Tặng - Ốp lưng thời trang cao cấp trị giá 50K.
 • Tặng - Dây sạc và cốc sạc xịn giá 350K.
 • Tặng - Tai nghe xịn giá 200K.

Samsung Galaxy Note 8 256GB Cũ 99%

(7 đánh giá)

8.690.000đ9.400.000đTiết kiệm 7%
Samsung Galaxy Note 8 64GB Cũ 99% Trả góp 0% Quà tặng
 • Hỗ trợ - Mua sạc dự phòng Xiaomi 10000mAh giá 250k (giá gốc 500k).
 • Tặng - Miếng dán cường lực chống va đập trị giá 100K.
 • Tặng - Ốp lưng thời trang cao cấp trị giá 50K.
 • Tặng - Dây sạc và cốc sạc xịn giá 350K.
 • Tặng - Tai nghe xịn giá 200K.

Samsung Galaxy Note 8 64GB Cũ 99%

(6 đánh giá)

8.190.000đ9.000.000đTiết kiệm 9%
Samsung Galaxy S9 256GB Zin 99% (Bản Hàn) Trả góp 0%

Samsung Galaxy S9 256GB Zin 99% (Bản Hàn)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Zin 99% (Bản Hàn) Trả góp 0%

Samsung Galaxy S9 Plus 64GB Zin 99% (Bản Hàn)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
Samsung Galaxy Note 9 128GB Zin 99% (Bản Hàn) Trả góp 0%

Samsung Galaxy Note 9 128GB Zin 99% (Bản Hàn)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
Samsung Galaxy Note 9 512GB Zin 99% (Bản Hàn)

Samsung Galaxy Note 9 512GB Zin 99% (Bản Hàn)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
Samsung Galaxy S9 Plus 128GB Zin 99% (Bản Hàn) Trả góp 0%

Samsung Galaxy S9 Plus 128GB Zin 99% (Bản Hàn)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
Samsung Galaxy S9 Plus 256GB Zin 99% (Bản Hàn) Trả góp 0% Quà tặng
 • Tặng - Thánh SIM 4G Vietnamobile 120GB/Tháng.
 • Tặng - Miếng dán cường lực chống va đập trị giá 100K.
 • Tặng - Ốp lưng thời trang cao cấp trị giá 50K.
 • Tặng - Dây sạc và cốc sạc xịn giá 350K.
 • Tặng - Tai nghe xịn giá 200K.

Samsung Galaxy S9 Plus 256GB Zin 99% (Bản Hàn)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
Samsung Galaxy S8 Plus 64GB Zin 99% (Bản Hàn) Trả góp 0%

Samsung Galaxy S8 Plus 64GB Zin 99% (Bản Hàn)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
Samsung Galaxy Note 8 64GB Zin 99% (Bản Hàn) Trả góp 0%

Samsung Galaxy Note 8 64GB Zin 99% (Bản Hàn)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
Samsung Galaxy Note 8 128GB Zin 99% (Bản Hàn) Trả góp 0%

Samsung Galaxy Note 8 128GB Zin 99% (Bản Hàn)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
Samsung Galaxy S8 Plus 128GB Zin 99% (Bản Hàn) Trả góp 0%

Samsung Galaxy S8 Plus 128GB Zin 99% (Bản Hàn)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tổng đài góp ý khiếu nại

(10h00 - 17h00 tất cả các ngày trong tuần)
Phòng kinh doanh 090 234 8388