Phúc Khang Mobile - iPhone, iPad, Apple Watch, điện thoại Samsung, MacBook
Chăm sóc khách hàng 039 365 3333
0
Cám ơn 10.000+ Khách hàng đã tin tưởng chọn mua tại nhà Khang (-_-)

FLASH SALE THÁNG 03-2023

iPhone 14 Pro 128GB Quốc Tế (Zin 99%) Hàng HOT

iPhone 14 Pro 128GB Quốc Tế (Zin 99%)

(10 đánh giá)

22,950,000 đ

24,000,000 đGiảm 1,050,000 đ

iPhone 13 Pro Max 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT

iPhone 13 Pro Max 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(26 đánh giá)

18,550,000 đ

25,390,000 đGiảm 6,840,000 đ

iPhone 13 Pro 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

iPhone 13 Pro 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(33 đánh giá)

16,750,000 đ

20,390,000 đGiảm 3,640,000 đ

iPhone 13 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT

iPhone 13 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(35 đánh giá)

13,350,000 đ

22,390,000 đGiảm 9,040,000 đ

iPhone 12 Pro Max 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT

iPhone 12 Pro Max 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(81 đánh giá)

13,750,000 đ

17,850,000 đGiảm 4,100,000 đ

iPhone 12 Pro 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT

iPhone 12 Pro 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(84 đánh giá)

11,350,000 đ

14,420,000 đGiảm 3,070,000 đ

iPhone 12 Pro 256GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT

iPhone 12 Pro 256GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(49 đánh giá)

12,750,000 đ

15,850,000 đGiảm 3,100,000 đ

iPhone 12 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT

iPhone 12 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(64 đánh giá)

8,350,000 đ

11,900,000 đGiảm 3,550,000 đ

iPhone 12 128GB Quốc Tế (Zin - 99%) Hàng HOT

iPhone 12 128GB Quốc Tế (Zin - 99%)

(59 đánh giá)

10,450,000 đ

13,550,000 đGiảm 3,100,000 đ

iPhone 11 Pro Max 64GB Quốc Tế (Zin - 99%) Hàng HOT

iPhone 11 Pro Max 64GB Quốc Tế (Zin - 99%)

(106 đánh giá)

9,650,000 đ

13,950,000 đGiảm 4,300,000 đ

iPhone 11 Pro 64GB Quốc Tế (Likenew - 99%) Hàng HOT

iPhone 11 Pro 64GB Quốc Tế (Likenew - 99%)

(162 đánh giá)

8,150,000 đ

11,850,000 đGiảm 3,700,000 đ

iPhone 11 64GB Quốc Tế (Likenew - 99%) Hàng HOT

iPhone 11 64GB Quốc Tế (Likenew - 99%)

(186 đánh giá)

6,950,000 đ

8,450,000 đGiảm 1,500,000 đ

iPhone XS Max 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT

iPhone XS Max 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(215 đánh giá)

6,350,000 đ

9,550,000 đGiảm 3,200,000 đ

iPhone XS 64GB Quốc Tế (Likenew - 99%) Hàng HOT

iPhone XS 64GB Quốc Tế (Likenew - 99%)

(206 đánh giá)

5,550,000 đ

7,150,000 đGiảm 1,600,000 đ

iPhone XR 64GB Quốc Tế (Likenew - 99%) Hàng HOT

iPhone XR 64GB Quốc Tế (Likenew - 99%)

(144 đánh giá)

5,550,000 đ

6,950,000 đGiảm 1,400,000 đ

Messenger (8h00 - 22h00) 039 365 3333 (8h00 - 22h00) Chat Zalo (8h00 - 22h00)