Phúc Khang Mobile
Chăm sóc khách hàng 039 365 3333
0
Cám ơn 10.000+ Khách hàng đã tin tưởng chọn mua tại nhà Khang (-_-)

FLASH SALE CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2024

iPhone 14 Pro Max 128GB Quốc Tế (Likenew 98% - LL/A) Sale sốc Thu cũ đổi mới

iPhone 14 Pro Max 128GB Quốc Tế (Likenew 98% - LL/A)

(35 đánh giá)

18,750,000 đ

24,650,000 đGiảm 5,900,000 đ

iPhone 14 Pro Max 256GB Quốc Tế (Likenew 98% - LL/A) Thu cũ đổi mới

iPhone 14 Pro Max 256GB Quốc Tế (Likenew 98% - LL/A)

(10 đánh giá)

20,050,000 đ

27,450,000 đGiảm 7,400,000 đ

iPhone 14 Pro 128GB Quốc Tế (Likenew 98% - LL/A) Thu cũ đổi mới

iPhone 14 Pro 128GB Quốc Tế (Likenew 98% - LL/A)

(38 đánh giá)

16,250,000 đ

23,950,000 đGiảm 7,700,000 đ

iPhone 14 Pro 256GB Quốc Tế (Likenew 98% - LL/A) Thu cũ đổi mới

iPhone 14 Pro 256GB Quốc Tế (Likenew 98% - LL/A)

(2 đánh giá)

17,750,000 đ

24,650,000 đGiảm 6,900,000 đ

iPhone 14 Plus 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Thu cũ đổi mới

iPhone 14 Plus 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(39 đánh giá)

13,150,000 đ

20,950,000 đGiảm 7,800,000 đ

iPhone 14 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT Thu cũ đổi mới

iPhone 14 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(44 đánh giá)

11,850,000 đ

16,850,000 đGiảm 5,000,000 đ

iPhone 13 Pro Max 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT Thu cũ đổi mới

iPhone 13 Pro Max 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(42 đánh giá)

13,950,000 đ

25,390,000 đGiảm 11,440,000 đ

iPhone 13 Pro 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Thu cũ đổi mới

iPhone 13 Pro 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(31 đánh giá)

12,050,000 đ

20,390,000 đGiảm 8,340,000 đ

iPhone 13 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT Thu cũ đổi mới

iPhone 13 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(59 đánh giá)

10,450,000 đ

16,390,000 đGiảm 5,940,000 đ

iPhone 13 Mini 128GB Quốc Tế (Zin - 99%) Thu cũ đổi mới

iPhone 13 Mini 128GB Quốc Tế (Zin - 99%)

(48 đánh giá)

8,050,000 đ

14,000,000 đGiảm 5,950,000 đ

iPhone 12 Pro Max 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT Thu cũ đổi mới

iPhone 12 Pro Max 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(94 đánh giá)

10,850,000 đ

17,850,000 đGiảm 7,000,000 đ

iPhone 12 Pro Max 256GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT Thu cũ đổi mới

iPhone 12 Pro Max 256GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(54 đánh giá)

11,750,000 đ

19,850,000 đGiảm 8,100,000 đ

iPhone 12 Pro 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Thu cũ đổi mới

iPhone 12 Pro 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(84 đánh giá)

8,850,000 đ

14,420,000 đGiảm 5,570,000 đ

iPhone 12 Pro 256GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT Thu cũ đổi mới

iPhone 12 Pro 256GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(57 đánh giá)

9,750,000 đ

15,850,000 đGiảm 6,100,000 đ

iPhone 12 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT Thu cũ đổi mới

iPhone 12 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(79 đánh giá)

6,350,000 đ

11,900,000 đGiảm 5,550,000 đ

iPhone 11 Pro Max 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT Thu cũ đổi mới

iPhone 11 Pro Max 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(113 đánh giá)

7,350,000 đ

13,550,000 đGiảm 6,200,000 đ

iPhone 11 Pro 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Thu cũ đổi mới

iPhone 11 Pro 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(172 đánh giá)

6,350,000 đ

11,350,000 đGiảm 5,000,000 đ

iPhone 11 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT Thu cũ đổi mới

iPhone 11 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(241 đánh giá)

4,950,000 đ

8,050,000 đGiảm 3,100,000 đ

iPhone XS Max 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Thu cũ đổi mới

iPhone XS Max 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(218 đánh giá)

5,350,000 đ

9,550,000 đGiảm 4,200,000 đ

iPhone XS 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Thu cũ đổi mới

iPhone XS 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(228 đánh giá)

4,150,000 đ

7,150,000 đGiảm 3,000,000 đ

iPhone XR 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Thu cũ đổi mới

iPhone XR 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(156 đánh giá)

3,850,000 đ

6,950,000 đGiảm 3,100,000 đ

iPhone X 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Thu cũ đổi mới

iPhone X 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(141 đánh giá)

4,150,000 đ

6,750,000 đGiảm 2,600,000 đ

iPhone SE 2020 64GB Quốc Tế (Likenew - 99%) Thu cũ đổi mới

iPhone SE 2020 64GB Quốc Tế (Likenew - 99%)

(136 đánh giá)

3,050,000 đ

5,550,000 đGiảm 2,500,000 đ

iPhone 8 Plus 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Thu cũ đổi mới

iPhone 8 Plus 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(134 đánh giá)

3,450,000 đ

5,650,000 đGiảm 2,200,000 đ

iPhone 8 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Thu cũ đổi mới

iPhone 8 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(139 đánh giá)

2,550,000 đ

5,350,000 đGiảm 2,800,000 đ

Phụ kiện SINKO chính hãng - BH 12 Tháng

Zalo