Phúc Khang Mobile
Chăm sóc khách hàng 039 365 3333
0
Cám ơn 10.000+ Khách hàng đã tin tưởng chọn mua tại nhà Khang (-_-)

FLASH SALE NOEL | THÁNG 12/2023

iPhone 14 Pro Max 128GB Quốc Tế (LL/A 98% - ESIM) Sale sốc Thu cũ đổi mới

iPhone 14 Pro Max 128GB Quốc Tế (LL/A 98% - ESIM)

(32 đánh giá)

19,250,000 đ

24,650,000 đGiảm 5,400,000 đ

iPhone 14 Pro Max 256GB Quốc Tế (LL/A 98% - ESIM) Thu cũ đổi mới

iPhone 14 Pro Max 256GB Quốc Tế (LL/A 98% - ESIM)

(10 đánh giá)

20,750,000 đ

27,450,000 đGiảm 6,700,000 đ

iPhone 14 Pro 128GB Quốc Tế (LL/A 98% - ESIM) Thu cũ đổi mới

iPhone 14 Pro 128GB Quốc Tế (LL/A 98% - ESIM)

(38 đánh giá)

17,450,000 đ

23,950,000 đGiảm 6,500,000 đ

iPhone 14 Pro 256GB Quốc Tế (LL/A 98% - ESIM) Thu cũ đổi mới

iPhone 14 Pro 256GB Quốc Tế (LL/A 98% - ESIM)

(2 đánh giá)

18,950,000 đ

24,650,000 đGiảm 5,700,000 đ

iPhone 14 Plus 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Thu cũ đổi mới

iPhone 14 Plus 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(39 đánh giá)

14,050,000 đ

20,950,000 đGiảm 6,900,000 đ

iPhone 14 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT Thu cũ đổi mới

iPhone 14 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(43 đánh giá)

12,550,000 đ

16,850,000 đGiảm 4,300,000 đ

iPhone 13 Pro Max 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT Thu cũ đổi mới

iPhone 13 Pro Max 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(41 đánh giá)

15,550,000 đ

25,390,000 đGiảm 9,840,000 đ

iPhone 13 Pro 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Thu cũ đổi mới

iPhone 13 Pro 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(39 đánh giá)

13,950,000 đ

20,390,000 đGiảm 6,440,000 đ

iPhone 13 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT Thu cũ đổi mới

iPhone 13 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(54 đánh giá)

11,450,000 đ

16,390,000 đGiảm 4,940,000 đ

iPhone 13 Mini 128GB Quốc Tế (Zin - 99%) Thu cũ đổi mới

iPhone 13 Mini 128GB Quốc Tế (Zin - 99%)

(47 đánh giá)

9,550,000 đ

14,000,000 đGiảm 4,450,000 đ

iPhone 12 Pro Max 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT Thu cũ đổi mới

iPhone 12 Pro Max 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(90 đánh giá)

12,050,000 đ

17,850,000 đGiảm 5,800,000 đ

iPhone 12 Pro Max 256GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT Thu cũ đổi mới

iPhone 12 Pro Max 256GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(53 đánh giá)

12,950,000 đ

19,850,000 đGiảm 6,900,000 đ

iPhone 12 Pro 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Thu cũ đổi mới

iPhone 12 Pro 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(80 đánh giá)

9,950,000 đ

14,420,000 đGiảm 4,470,000 đ

iPhone 12 Pro 256GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT Thu cũ đổi mới

iPhone 12 Pro 256GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(55 đánh giá)

10,850,000 đ

15,850,000 đGiảm 5,000,000 đ

iPhone 12 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT Thu cũ đổi mới

iPhone 12 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(75 đánh giá)

7,250,000 đ

11,900,000 đGiảm 4,650,000 đ

Phụ kiện SINKO chính hãng - BH 12 Tháng

Zalo