Phúc Khang Mobile - iPhone, iPad, Macbook, phụ kiện chính hãng
Chăm sóc khách hàng 039 365 3333
0
Cám ơn 30.000+ Khách hàng đã tin tưởng chọn mua tại nhà Khang (-_-)

FLASH SALE

iPhone 14 Pro Max 128GB Quốc Tế (Likenew 98% - LL/A) Sale sốc

iPhone 14 Pro Max 128GB Quốc Tế (Likenew 98% - LL/A)

(35 đánh giá)

18,350,000 đ

24,650,000 đGiảm 6,300,000 đ

iPhone 14 Pro Max 256GB Quốc Tế (Likenew 98% - LL/A) Hàng HOT

iPhone 14 Pro Max 256GB Quốc Tế (Likenew 98% - LL/A)

(11 đánh giá)

19,650,000 đ

27,450,000 đGiảm 7,800,000 đ

iPhone 14 Pro 128GB Quốc Tế (Likenew 98% - LL/A) Hàng HOT

iPhone 14 Pro 128GB Quốc Tế (Likenew 98% - LL/A)

(39 đánh giá)

15,650,000 đ

23,950,000 đGiảm 8,300,000 đ

iPhone 14 Pro 256GB Quốc Tế (Likenew 98% - LL/A) Hàng HOT

iPhone 14 Pro 256GB Quốc Tế (Likenew 98% - LL/A)

(2 đánh giá)

17,150,000 đ

24,650,000 đGiảm 7,500,000 đ

iPhone 14 Plus 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT

iPhone 14 Plus 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(40 đánh giá)

12,050,000 đ

20,950,000 đGiảm 8,900,000 đ

iPhone 14 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT

iPhone 14 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(44 đánh giá)

11,150,000 đ

16,850,000 đGiảm 5,700,000 đ

iPhone 13 Pro Max 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT

iPhone 13 Pro Max 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(45 đánh giá)

13,450,000 đ

25,390,000 đGiảm 11,940,000 đ

iPhone 13 Pro 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

iPhone 13 Pro 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(31 đánh giá)

11,850,000 đ

20,390,000 đGiảm 8,540,000 đ

iPhone 13 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT

iPhone 13 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(64 đánh giá)

9,250,000 đ

16,390,000 đGiảm 7,140,000 đ

iPhone 13 Mini 128GB Quốc Tế (Zin - 99%)

iPhone 13 Mini 128GB Quốc Tế (Zin - 99%)

(51 đánh giá)

7,750,000 đ

14,000,000 đGiảm 6,250,000 đ

iPhone 12 Pro Max 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT

iPhone 12 Pro Max 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(100 đánh giá)

10,250,000 đ

17,850,000 đGiảm 7,600,000 đ

iPhone 12 Pro Max 256GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT

iPhone 12 Pro Max 256GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(55 đánh giá)

11,150,000 đ

19,850,000 đGiảm 8,700,000 đ

iPhone 12 Pro 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

iPhone 12 Pro 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(89 đánh giá)

7,950,000 đ

14,420,000 đGiảm 6,470,000 đ

iPhone 12 Pro 256GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT

iPhone 12 Pro 256GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(58 đánh giá)

8,850,000 đ

15,850,000 đGiảm 7,000,000 đ

iPhone 12 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT

iPhone 12 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(81 đánh giá)

5,750,000 đ

11,900,000 đGiảm 6,150,000 đ

iPhone 11 Pro Max 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT

iPhone 11 Pro Max 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(115 đánh giá)

7,150,000 đ

13,550,000 đGiảm 6,400,000 đ

iPhone 11 Pro 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

iPhone 11 Pro 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(175 đánh giá)

5,850,000 đ

11,350,000 đGiảm 5,500,000 đ

iPhone 11 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT

iPhone 11 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(246 đánh giá)

4,350,000 đ

8,050,000 đGiảm 3,700,000 đ

iPhone XS Max 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

iPhone XS Max 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(222 đánh giá)

4,950,000 đ

9,550,000 đGiảm 4,600,000 đ

iPhone XS 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

iPhone XS 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(228 đánh giá)

3,950,000 đ

7,150,000 đGiảm 3,200,000 đ

iPhone XR 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

iPhone XR 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(158 đánh giá)

3,650,000 đ

6,950,000 đGiảm 3,300,000 đ

iPhone X 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

iPhone X 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(143 đánh giá)

3,750,000 đ

6,750,000 đGiảm 3,000,000 đ

iPhone SE 2020 64GB Quốc Tế (Likenew - 99%)

iPhone SE 2020 64GB Quốc Tế (Likenew - 99%)

(139 đánh giá)

3,050,000 đ

5,550,000 đGiảm 2,500,000 đ

iPhone 8 Plus 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

iPhone 8 Plus 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(134 đánh giá)

3,450,000 đ

5,650,000 đGiảm 2,200,000 đ

iPhone 8 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

iPhone 8 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(140 đánh giá)

2,550,000 đ

5,350,000 đGiảm 2,800,000 đ

Phụ kiện SINKO chính hãng - BH 12 Tháng

Zalo