Phúc Khang Mobile - iPhone, iPad, Apple Watch, điện thoại Samsung, MacBook
Chăm sóc khách hàng 039 365 3333
0
Cám ơn 10.000+ Khách hàng đã tin tưởng chọn mua tại nhà Khang (-_-)

FLASH SALE THÁNG 02- CHÀO MỪNG VALENTINE 14/2

iPhone 13 Pro Max 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT

iPhone 13 Pro Max 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(16 đánh giá)

19,450,000 đ

25,390,000 đGiảm 5,940,000 đ

iPhone 13 Pro 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

iPhone 13 Pro 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(15 đánh giá)

17,250,000 đ

20,390,000 đGiảm 3,140,000 đ

iPhone 13 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT

iPhone 13 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(20 đánh giá)

13,950,000 đ

22,390,000 đGiảm 8,440,000 đ

iPhone 12 Pro Max 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT

iPhone 12 Pro Max 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(58 đánh giá)

14,050,000 đ

17,850,000 đGiảm 3,800,000 đ

iPhone 12 Pro 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT

iPhone 12 Pro 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(68 đánh giá)

11,650,000 đ

14,420,000 đGiảm 2,770,000 đ

iPhone 12 Pro 256GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT

iPhone 12 Pro 256GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(40 đánh giá)

13,050,000 đ

15,850,000 đGiảm 2,800,000 đ

iPhone 12 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT

iPhone 12 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(54 đánh giá)

9,050,000 đ

11,900,000 đGiảm 2,850,000 đ

iPhone 12 128GB Quốc Tế (Zin - 99%) Hàng HOT

iPhone 12 128GB Quốc Tế (Zin - 99%)

(49 đánh giá)

11,150,000 đ

13,550,000 đGiảm 2,400,000 đ

iPhone 11 Pro Max 64GB Quốc Tế (Zin - 99%) Hàng HOT

iPhone 11 Pro Max 64GB Quốc Tế (Zin - 99%)

(94 đánh giá)

9,950,000 đ

13,950,000 đGiảm 4,000,000 đ

iPhone 11 Pro 64GB Quốc Tế (Zin - 99%) Hàng HOT

iPhone 11 Pro 64GB Quốc Tế (Zin - 99%)

(156 đánh giá)

8,550,000 đ

11,850,000 đGiảm 3,300,000 đ

iPhone 11 64GB Quốc Tế (Likenew - 99%) Hàng HOT

iPhone 11 64GB Quốc Tế (Likenew - 99%)

(170 đánh giá)

7,250,000 đ

8,450,000 đGiảm 1,200,000 đ

iPhone XS Max 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT

iPhone XS Max 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(212 đánh giá)

6,350,000 đ

9,550,000 đGiảm 3,200,000 đ

iPhone XS 64GB Quốc Tế (Likenew - 99%) Hàng HOT

iPhone XS 64GB Quốc Tế (Likenew - 99%)

(198 đánh giá)

5,450,000 đ

7,150,000 đGiảm 1,700,000 đ

iPhone XR 64GB Quốc Tế (Likenew - 99%) Hàng HOT

iPhone XR 64GB Quốc Tế (Likenew - 99%)

(138 đánh giá)

5,650,000 đ

6,950,000 đGiảm 1,300,000 đ

Messenger (8h00 - 22h00) 039 365 3333 (8h00 - 22h00) Chat Zalo (8h00 - 22h00)