Phúc Khang Mobile - iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook
Chăm sóc khách hàng 039 365 3333
0
Cám ơn 10.000+ Khách hàng đã tin tưởng chọn mua tại nhà Khang (-_-)

FLASH SALE THÁNG 6/2023 - ĐẠI TIỆC 13 SERIES

iPhone 14 Pro 128GB Quốc Tế (Zin - 99%) Hàng HOT

iPhone 14 Pro 128GB Quốc Tế (Zin - 99%)

(7 đánh giá)

20,650,000 đ

23,950,000 đGiảm 3,300,000 đ

iPhone 13 Pro Max 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT

iPhone 13 Pro Max 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(27 đánh giá)

17,650,000 đ

25,390,000 đGiảm 7,740,000 đ

iPhone 13 Pro 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

iPhone 13 Pro 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(37 đánh giá)

15,950,000 đ

20,390,000 đGiảm 4,440,000 đ

iPhone 13 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT

iPhone 13 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(44 đánh giá)

12,450,000 đ

22,390,000 đGiảm 9,940,000 đ

iPhone 12 Pro Max 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT

iPhone 12 Pro Max 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(89 đánh giá)

13,250,000 đ

17,850,000 đGiảm 4,600,000 đ

iPhone 12 Pro 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT

iPhone 12 Pro 128GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(88 đánh giá)

10,850,000 đ

14,420,000 đGiảm 3,570,000 đ

iPhone 12 Pro 256GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT

iPhone 12 Pro 256GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(55 đánh giá)

12,350,000 đ

15,850,000 đGiảm 3,500,000 đ

iPhone 12 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT

iPhone 12 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(70 đánh giá)

7,650,000 đ

11,900,000 đGiảm 4,250,000 đ

iPhone 12 128GB Quốc Tế (Zin - 99%) Hàng HOT

iPhone 12 128GB Quốc Tế (Zin - 99%)

(64 đánh giá)

10,050,000 đ

13,550,000 đGiảm 3,500,000 đ

iPhone 11 Pro Max 64GB Quốc Tế (Zin - 99%) Hàng HOT

iPhone 11 Pro Max 64GB Quốc Tế (Zin - 99%)

(108 đánh giá)

9,650,000 đ

13,950,000 đGiảm 4,300,000 đ

iPhone 11 Pro 64GB Quốc Tế (Likenew - 99%) Hàng HOT

iPhone 11 Pro 64GB Quốc Tế (Likenew - 99%)

(165 đánh giá)

8,150,000 đ

11,850,000 đGiảm 3,700,000 đ

iPhone 11 64GB Quốc Tế (Likenew - 99%) Hàng HOT

iPhone 11 64GB Quốc Tế (Likenew - 99%)

(195 đánh giá)

6,750,000 đ

8,450,000 đGiảm 1,700,000 đ

iPhone XS Max 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%) Hàng HOT

iPhone XS Max 64GB Quốc Tế (Likenew - 98%)

(217 đánh giá)

5,950,000 đ

9,550,000 đGiảm 3,600,000 đ

iPhone XS 64GB Quốc Tế (Likenew - 99%) Hàng HOT

iPhone XS 64GB Quốc Tế (Likenew - 99%)

(213 đánh giá)

5,550,000 đ

7,150,000 đGiảm 1,600,000 đ

iPhone XR 64GB Quốc Tế (Likenew - 99%) Hàng HOT

iPhone XR 64GB Quốc Tế (Likenew - 99%)

(145 đánh giá)

5,450,000 đ

6,950,000 đGiảm 1,500,000 đ

Zalo