Phúc Khang Mobile (08h00 - 21h00)
Hotline (+84)090 234 8388 - (+84) 0902 503 585
1 đổi 1 trong 15 ngày
Tìm theo

Sản phẩm

Apple Watch Series 1, 42mm - Viền Nhôm, Dây Cao Su, Cũ 99% Trả góp 0%
Apple Watch Series 1, 38mm - Viền Nhôm, Dây Cao Su, Cũ 99% Trả góp 0%
iPad Gen 6 Wi-fi 128GB 2018 (LL) Trả góp 0% Quà tặng
 • Tặng - Miếng dán cường lực chống va đập trị giá 100K
 • Tặng - Ốp lưng thời trang cao cấp trị giá 50K
 • Hỗ trợ - Mua dây sạc và cóc sạc xin giá 150K
 • Hỗ trợ - Mua tai nghe xịn giá 100K

iPad Gen 6 Wi-fi 128GB 2018 (LL)

(0 đánh giá)

9.300.000đ10.990.000đTiết kiệm 15%
iPad Gen 6 Wi-fi 32GB 2018 (LL) Trả góp 0% Quà tặng
 • Tặng - Miếng dán cường lực chống va đập trị giá 100K
 • Tặng - Ốp lưng thời trang cao cấp trị giá 50K
 • Hỗ trợ - Mua dây sạc và cóc sạc xin giá 150K
 • Hỗ trợ - Mua tai nghe xịn giá 100K

iPad Gen 6 Wi-fi 32GB 2018 (LL)

(0 đánh giá)

7.200.000đ7.990.000đTiết kiệm 9%
iPad Gen 6 Wi-fi 4G 32GB 2018 (LL) Trả góp 0% Quà tặng
 • Tặng - Miếng dán cường lực chống va đập trị giá 100K
 • Tặng - Ốp lưng thời trang cao cấp trị giá 50K
 • Hỗ trợ - Mua dây sạc và cóc sạc xin giá 150K
 • Hỗ trợ - Mua tai nghe xịn giá 100K

iPad Gen 6 Wi-fi 4G 32GB 2018 (LL)

(0 đánh giá)

9.800.000đ11.490.000đTiết kiệm 14%
iPad Pro 11 Wi-fi 4G 512GB 2018 (KH) Trả góp 0% Quà tặng
 • Tặng - Miếng dán cường lực chống va đập trị giá 100K
 • Tặng - Ốp lưng thời trang cao cấp trị giá 50K
 • Hỗ trợ - Mua dây sạc và cóc sạc xin giá 150K
 • Hỗ trợ - Mua tai nghe xịn giá 100K

iPad Pro 11 Wi-fi 4G 512GB 2018 (KH)

(0 đánh giá)

25.300.000đ35.990.000đTiết kiệm 29%
iPad Pro 11 Wi-fi 4G 256GB 2018 (EU) TBH Trả góp 0% Quà tặng
 • Tặng - Miếng dán cường lực chống va đập trị giá 100K
 • Tặng - Ốp lưng thời trang cao cấp trị giá 50K
 • Hỗ trợ - Mua dây sạc và cóc sạc xin giá 150K
 • Hỗ trợ - Mua tai nghe xịn giá 100K

iPad Pro 11 Wi-fi 4G 256GB 2018 (EU) TBH

(0 đánh giá)

23.500.000đ29.990.000đTiết kiệm 21%
iPad Pro 11 Wi-fi 4G 256GB 2018 (KH) Trả góp 0% Quà tặng
 • Tặng - Miếng dán cường lực chống va đập trị giá 100K
 • Tặng - Ốp lưng thời trang cao cấp trị giá 50K
 • Hỗ trợ - Mua dây sạc và cóc sạc xin giá 150K
 • Hỗ trợ - Mua tai nghe xịn giá 100K

iPad Pro 11 Wi-fi 4G 256GB 2018 (KH)

(0 đánh giá)

24.300.000đ29.990.000đTiết kiệm 18%
iPad Pro 11 Wi-fi 4G 256GB 2018 (LL) Trả góp 0% Quà tặng
 • Tặng - Miếng dán cường lực chống va đập trị giá 100K
 • Tặng - Ốp lưng thời trang cao cấp trị giá 50K
 • Hỗ trợ - Mua dây sạc và cóc sạc xin giá 150K
 • Hỗ trợ - Mua tai nghe xịn giá 100K

iPad Pro 11 Wi-fi 4G 256GB 2018 (LL)

(0 đánh giá)

24.900.000đ29.990.000đTiết kiệm 16%
iPad Pro 11 Wi-fi 4G 64GB 2018 (LL) Trả góp 0% Quà tặng
 • Tặng - Miếng dán cường lực chống va đập trị giá 100K
 • Tặng - Ốp lưng thời trang cao cấp trị giá 50K
 • Hỗ trợ - Mua dây sạc và cóc sạc xin giá 150K
 • Hỗ trợ - Mua tai nghe xịn giá 100K

iPad Pro 11 Wi-fi 4G 64GB 2018 (LL)

(0 đánh giá)

21.000.000đ25.990.000đTiết kiệm 19%
iPad Pro 11 Wi-fi 64GB 2018 (LL) Trả góp 0% Quà tặng
 • Tặng - Miếng dán cường lực chống va đập trị giá 100K
 • Tặng - Ốp lưng thời trang cao cấp trị giá 50K
 • Hỗ trợ - Mua dây sạc và cóc sạc xin giá 150K
 • Hỗ trợ - Mua tai nghe xịn giá 100K

iPad Pro 11 Wi-fi 64GB 2018 (LL)

(0 đánh giá)

17.700.000đ21.990.000đTiết kiệm 19%
iPad Mini 5 (7.9 inch) Wi-fi 256GB 2019 (LL) Trả góp 0% Quà tặng
 • Tặng - Miếng dán cường lực chống va đập trị giá 100K
 • Tặng - Ốp lưng thời trang cao cấp trị giá 50K
 • Hỗ trợ - Mua dây sạc và cóc sạc xin giá 150K
 • Hỗ trợ - Mua tai nghe xịn giá 100K

iPad Mini 5 (7.9 inch) Wi-fi 256GB 2019 (LL)

(0 đánh giá)

11.700.000đ14.990.000đTiết kiệm 21%
iPad Mini 5 (7.9 inch) Wi-fi 4G 256GB 2019 (ZP) Trả góp 0% Quà tặng
 • Tặng - Miếng dán cường lực chống va đập trị giá 100K
 • Tặng - Ốp lưng thời trang cao cấp trị giá 50K
 • Hỗ trợ - Mua dây sạc và cóc sạc xin giá 150K
 • Hỗ trợ - Mua tai nghe xịn giá 100K

iPad Mini 5 (7.9 inch) Wi-fi 4G 256GB 2019 (ZP)

(0 đánh giá)

17.000.000đ18.990.000đTiết kiệm 10%
iPad Mini 5 (7.9 inch) Wi-fi 4G 64GB 2019 (ZP) Trả góp 0% Quà tặng
 • Tặng - Miếng dán cường lực chống va đập trị giá 100K
 • Tặng - Ốp lưng thời trang cao cấp trị giá 50K
 • Hỗ trợ - Mua dây sạc và cóc sạc xin giá 150K
 • Hỗ trợ - Mua tai nghe xịn giá 100K

iPad Mini 5 (7.9 inch) Wi-fi 4G 64GB 2019 (ZP)

(0 đánh giá)

13.400.000đ14.990.000đTiết kiệm 10%
iPad Pro 12.9 Wi-fi 4G 512GB 2018 (EU) Trả góp 0% Quà tặng
 • Tặng - Miếng dán cường lực chống va đập trị giá 100K
 • Tặng - Ốp lưng thời trang cao cấp trị giá 50K
 • Hỗ trợ - Mua dây sạc và cóc sạc xin giá 150K
 • Hỗ trợ - Mua tai nghe xịn giá 100K

iPad Pro 12.9 Wi-fi 4G 512GB 2018 (EU)

(0 đánh giá)

27.700.000đ40.990.000đTiết kiệm 32%
iPad Pro 12.9 Wi-fi 4G 512GB 2018 (LL) Trả góp 0% Quà tặng
 • Tặng - Miếng dán cường lực chống va đập trị giá 100K
 • Tặng - Ốp lưng thời trang cao cấp trị giá 50K
 • Hỗ trợ - Mua dây sạc và cóc sạc xin giá 150K
 • Hỗ trợ - Mua tai nghe xịn giá 100K

iPad Pro 12.9 Wi-fi 4G 512GB 2018 (LL)

(0 đánh giá)

28.000.000đ40.990.000đTiết kiệm 31%
iPad Pro 12.9 Wi-fi 4G 256GB 2018 (LL) Trả góp 0% Quà tặng
 • Tặng - Miếng dán cường lực chống va đập trị giá 100K
 • Tặng - Ốp lưng thời trang cao cấp trị giá 50K
 • Hỗ trợ - Mua dây sạc và cóc sạc xin giá 150K
 • Hỗ trợ - Mua tai nghe xịn giá 100K

iPad Pro 12.9 Wi-fi 4G 256GB 2018 (LL)

(0 đánh giá)

25.200.000đ35.990.000đTiết kiệm 29%
iPad Pro 12.9 Wi-fi 4G 64GB 2018 (LL) Trả góp 0% Quà tặng
 • Tặng - Miếng dán cường lực chống va đập trị giá 100K
 • Tặng - Ốp lưng thời trang cao cấp trị giá 50K
 • Hỗ trợ - Mua dây sạc và cóc sạc xin giá 150K
 • Hỗ trợ - Mua tai nghe xịn giá 100K

iPad Pro 12.9 Wi-fi 4G 64GB 2018 (LL)

(0 đánh giá)

22.700.000đ31.990.000đTiết kiệm 29%
iPad Air 3 (10.5 inch) Wi-fi 64GB 2019 (LL) Trả góp 0% Quà tặng
 • Tặng - Miếng dán cường lực chống va đập trị giá 100K
 • Tặng - Ốp lưng thời trang cao cấp trị giá 50K
 • Hỗ trợ - Mua dây sạc và cóc sạc xin giá 150K
 • Hỗ trợ - Mua tai nghe xịn giá 100K

iPad Air 3 (10.5 inch) Wi-fi 64GB 2019 (LL)

(0 đánh giá)

11.200.000đ13.490.000đTiết kiệm 16%
iPad Air 3 (10.5 inch) Wi-fi 4G 256GB 2019 (LL) Trả góp 0% Quà tặng
 • Tặng - Miếng dán cường lực chống va đập trị giá 100K
 • Tặng - Ốp lưng thời trang cao cấp trị giá 50K
 • Hỗ trợ - Mua dây sạc và cóc sạc xin giá 150K
 • Hỗ trợ - Mua tai nghe xịn giá 100K

iPad Air 3 (10.5 inch) Wi-fi 4G 256GB 2019 (LL)

(0 đánh giá)

18.200.000đ21.990.000đTiết kiệm 17%
iPad Air 3 (10.5 inch) Wi-fi 4G 64GB 2019 (ZP) Trả góp 0% Quà tặng
 • Tặng - Miếng dán cường lực chống va đập trị giá 100K
 • Tặng - Ốp lưng thời trang cao cấp trị giá 50K
 • Hỗ trợ - Mua dây sạc và cóc sạc xin giá 150K
 • Hỗ trợ - Mua tai nghe xịn giá 100K

iPad Air 3 (10.5 inch) Wi-fi 4G 64GB 2019 (ZP)

(0 đánh giá)

15.600.000đ17.990.000đTiết kiệm 13%
Tai nghe Bluetooth AirPods 2 (sạc không dây)

Tai nghe Bluetooth AirPods 2 (sạc không dây)

(0 đánh giá)

4.250.000đ6.990.000đTiết kiệm 39%
Tai nghe Bluetooth AirPods 2 (sạc có dây)

Tai nghe Bluetooth AirPods 2 (sạc có dây)

(0 đánh giá)

3.700.000đ5.990.000đTiết kiệm 38%
iPhone SE 16GB Quốc Tế Cũ 99% Quà tặng
 • Hỗ trợ - Mua sạc dự phòng Xiaomi 10000mAh giá 250k (giá gốc 500k).
 • Tặng - Miếng dán cường lực chống va đập trị giá 100K.
 • Tặng - Ốp lưng thời trang cao cấp trị giá 50K.
 • Tặng - Dây sạc và cốc sạc xịn giá 350K.
 • Tặng - Tai nghe xịn giá 200K.

iPhone SE 16GB Quốc Tế Cũ 99%

(4 đánh giá)

1.850.000đ2.290.000đTiết kiệm 19%
Realme 2 Pro 6/64GB (Hàng CTy)

Realme 2 Pro 6/64GB (Hàng CTy)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
Oppo F11 Pro 6/64GB (Hàng CTy) Trả góp 0% Quà tặng
 • Hỗ trợ - Mua sạc dự phòng Xiaomi 10000mAh giá 250k (giá gốc 500k).
 • Tặng - Miếng dán cường lực chống va đập trị giá 100K.
 • Tặng - Ốp lưng thời trang cao cấp trị giá 50K.
 • Tặng - Dây sạc và cốc sạc xịn giá 350K.
 • Tặng - Tai nghe xịn giá 200K.

Oppo F11 Pro 6/64GB (Hàng CTy)

(6 đánh giá)

7.690.000đ8.490.000đTiết kiệm 9%
Tai Nghe Bluetooth Xiaomi Sport

Tai Nghe Bluetooth Xiaomi Sport

(0 đánh giá)

690.000đ
Tai Nghe Xiaomi Piston Basic 2017

Tai Nghe Xiaomi Piston Basic 2017

(0 đánh giá)

140.000đ

Tổng đài góp ý khiếu nại

(10h00 - 17h00 tất cả các ngày trong tuần)
 
Giao hàng
Miễn phí
 
Thanh toán
Khi nhận hàng
 
Hoàn trả tiền
Trong 3 ngày
 
Quà tặng
Miễn phí
 
Thanh toán
Bảo mật
 
Hỗ trợ
24/7
Phòng kinh doanh 090 234 8388