Đổi iPhone cũ, lên đời iPhone mới | Trợ giá đến 3.000.000đ
Chăm sóc khách hàng 039 365 3333
0

BẢNG THU MUA ĐIỆN THOẠI CŨ - PHÚC KHANG MOBILE

iPhone 15 Pro Max 256GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

Vui lòng gọi

iPhone 15 Pro Max 512GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

Vui lòng gọi

iPhone 15 Pro Max 1TB Quốc Tế

Giá thu cũ:

Vui lòng gọi

iPhone 15 Pro 128GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

Vui lòng gọi

iPhone 15 Pro 256GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

Vui lòng gọi

iPhone 15 Pro 512GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

Vui lòng gọi

iPhone 15 Pro 1TB Quốc Tế

Giá thu cũ:

Vui lòng gọi

iPhone 15 Plus 128GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

Vui lòng gọi

iPhone 1Plus 256GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

Vui lòng gọi

iPhone 1Plus 512GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

Vui lòng gọi

iPhone 15 128GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

Vui lòng gọi

iPhone 15 256GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

Vui lòng gọi

iPhone 15 512GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

Vui lòng gọi

iPhone 14 Pro Max 128GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

17,550,000 đ

iPhone 14 Pro Max 256GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

18,550,000 đ

iPhone 14 Pro Max 512GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

19,050,000 đ

iPhone 14 Pro Max 1TB Quốc Tế

Giá thu cũ:

19,550,000 đ

iPhone 14 Pro 128GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

16,350,000 đ

iPhone 14 Pro 256GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

17,350,000 đ

iPhone 14 Pro 512GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

17,850,000 đ

iPhone 14 Pro 1TB Quốc Tế

Giá thu cũ:

18,350,000 đ

iPhone 14 Plus 128GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

14,050,000 đ

iPhone 14 Plus 256GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

15,050,000 đ

iPhone 14 Plus 512GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

15,550,000 đ

iPhone 14 128GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

12,550,000 đ

iPhone 14 256GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

13,550,000 đ

iPhone 14 512GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

14,050,000 đ

iPhone 13 Pro Max 128GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

15,550,000 đ

iPhone 13 Pro Max 256GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

16,550,000 đ

iPhone 13 Pro Max 512GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

17,050,000 đ

iPhone 13 Pro Max 1TB Quốc Tế

Giá thu cũ:

17,550,000 đ

iPhone 13 Pro 128GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

13,550,000 đ

iPhone 13 Pro 256GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

14,550,000 đ

iPhone 13 Pro 512GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

15,050,000 đ

iPhone 13 Pro 1TB Quốc Tế

Giá thu cũ:

15,550,000 đ

iPhone 13 128GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

11,550,000 đ

iPhone 13 256GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

12,550,000 đ

iPhone 13 512GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

13,050,000 đ

iPhone 13 Mini 128GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

7,250,000 đ

iPhone 13 Mini 256GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

8,250,000 đ

iPhone 13 Mini 512GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

8,550,000 đ

iPhone 12 Pro Max 128GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

12,550,000 đ

iPhone 12 Pro Max 256GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

13,350,000 đ

iPhone 12 Pro Max 512GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

13,850,000 đ

iPhone 12 Pro 128GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

10,050,000 đ

iPhone 12 Pro 256GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

11,050,000 đ

iPhone 12 Pro 512GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

11,550,000 đ

iPhone 12 64GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

7,050,000 đ

iPhone 12 128GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

7,550,000 đ

iPhone 12 256GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

8,050,000 đ

iPhone 12 Mini 64GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

4,950,000 đ

iPhone 12 Mini 128GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

5,950,000 đ

iPhone 12 Mini 256GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

6,450,000 đ

iPhone 11 Pro Max 64GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

8,350,000 đ

iPhone 11 Pro Max 256GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

9,050,000 đ

iPhone 11 Pro Max 512GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

9,550,000 đ

iPhone 11 Pro 64GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

7,250,000 đ

iPhone 11 Pro 256GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

8,050,000 đ

iPhone 11 Pro 512GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

8,550,000 đ

iPhone 11 64GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

5,850,000 đ

iPhone 11 128GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

6,550,000 đ

iPhone 11 256GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

7,050,000 đ

iPhone Xs Max 64GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

5,550,000 đ

iPhone Xs Max 256GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

6,050,000 đ

iPhone Xs Max 512GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

6,350,000 đ

iPhone Xs 64GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

4,550,000 đ

iPhone Xs 256GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

5,050,000 đ

iPhone Xs 512GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

5,350,000 đ

iPhone Xr 64GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

4,250,000 đ

iPhone Xr 128GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

4,550,000 đ

iPhone Xr 256GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

4,750,000 đ

iPhone X 64GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

4,050,000 đ

iPhone X 256GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

4,550,000 đ

iPhone SE 2020 64GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

2,850,000 đ

iPhone SE 2020 128GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

3,350,000 đ

SE 2020 256GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

3,650,000 đ

iPhone 8 Plus 64GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

3,250,000 đ

iPhone 8 Plus 256GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

3,750,000 đ

iPhone 8 64GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

2,250,000 đ

iPhone 8 256GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

2,650,000 đ

iPhone 7 Plus 32GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

1,950,000 đ

iPhone 7 Plus 128GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

2,250,000 đ

iPhone 7 Plus 256GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

2,450,000 đ

iPhone 7 32GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

1,350,000 đ

iPhone 7 128GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

1,550,000 đ

iPhone 7 256GB Quốc Tế

Giá thu cũ:

1,750,000 đ

 
 
 
Thu cũ đổi mới lên đời tại PHÚC KHANG MOBILE - Trợ giá 30% đến 4 triệu

HỆ THỐNG CỬA HÀNG - PHÚC KHANG MOBILE

CHI NHÁNH :  PHÚC KHANG MOBILE - GÒ VẤP

Địa chỉ : 07 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Q. Gò Vấp, Tp.HCM

Hotline : 0792 958 333 (Zalo)

 

CHI NHÁNH : PHÚC KHANG MOBILE -TÂN PHÚ

Địa chỉ : 149 Tân Kỳ Tân Quý, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp.HCM

Hotline : 0797 217 333 (Zalo)

Zalo