Freeshipping MIễn phí giao hàngđối với hóa đơn trên 150.000

Close

Thay & Sửa chữa khác

Thay thế / sửa chữa volume, nguồn, chân sạc,....

Thay cáp sạc iPhone 6 Plus

(0 đánh giá)

250.000
 
 

Thay rung iPhone 6 Plus

(0 đánh giá)

180.000
 
 

Thay cáp nguồn volume iPhone 6 Plus

(0 đánh giá)

280.000
 
 

Sửa main - ic wifi iPhone 6

(0 đánh giá)

450.000
 
 

Thay anten wifi iPhone 6

(0 đánh giá)

230.000
 
 

Thay cáp sạc iPhone 6

(0 đánh giá)

250.000
 
 

Thay rung iPhone 6

(0 đánh giá)

130.000
 
 

Thay cáp nguồn volume iPhone 6

(0 đánh giá)

280.000
 
 

Sửa main - ic wifi iPhone 5S

(0 đánh giá)

450.000
 
 

Thay anten wifi iPhone 5S

(0 đánh giá)

180.000
 
 

Thay cáp sạc iPhone 5S

(0 đánh giá)

150.000
 
 

Thay rung iPhone 5/5S

(0 đánh giá)

130.000
 
 

Thay cáp nguồn volume iPhone 5S

(0 đánh giá)

230.000
 
 

Sửa main - ic wifi iPhone 5C

(0 đánh giá)

400.000
 
 

Thay anten wifi iPhone 5

(0 đánh giá)

180.000
 
 

Thay cáp sạc iPhone 5C

(0 đánh giá)

150.000
 
 

Thay rung iPhone 5C

(0 đánh giá)

130.000
 
 

Thay cáp nguồn volume iPhone 5C

(0 đánh giá)

230.000
 
 

Sửa main - ic wifi iPhone 5

(0 đánh giá)

350.000
 
 

Thay cáp sạc iPhone 5

(0 đánh giá)

150.000
 
 

Thay cáp nguồn volume iPhone 5

(0 đánh giá)

230.000
 
 

Sửa main - ic wifi iPhone SE

(0 đánh giá)

450.000
 
 

Tổng đài 24/7

(08h30 - 21h30 tất cả các ngày trong tuần)
Phòng kinh doanh 0793 788 999