Sữa chữa iPhone chuyên nghiệp, uy tín, giá tốt tại TP.HCM
Chăm sóc khách hàng 039 365 3333
0

Thay & Sửa chữa khác

Thay thế / sửa chữa volume, nguồn, chân sạc,....

Thay rung iPhone 5 / 5S

Thay rung iPhone 5 / 5S

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay rung iPhone 6

Thay rung iPhone 6

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay rung iPhone 6 Plus

Thay rung iPhone 6 Plus

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay rung iPhone 6S Plus

Thay rung iPhone 6S Plus

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay rung iPhone 8

Thay rung iPhone 8

(0 đánh giá)

250,000 đ

Thay rung iPhone X

Thay rung iPhone X

(0 đánh giá)

300,000 đ

Thay rung iPhone XS

Thay rung iPhone XS

(0 đánh giá)

400,000 đ

Thay rung iPhone 12 Mini

Thay rung iPhone 12 Mini

(0 đánh giá)

750,000 đ

Thay rung iPhone 13 Mini

Thay rung iPhone 13 Mini

(0 đánh giá)

1,000,000 đ

Sửa main - ic wifi iPhone XR Hàng HOT

Sửa main - ic wifi iPhone XR

(0 đánh giá)

1,750,000 đ

Thay anten wifi iPhone 11 Hàng HOT

Thay anten wifi iPhone 11

(0 đánh giá)

1,450,000 đ

Thay anten wifi iPhone 7 Plus Hàng HOT

Thay anten wifi iPhone 7 Plus

(0 đánh giá)

380,000 đ

Thay anten wifi iPhone 6 Plus Hàng HOT

Thay anten wifi iPhone 6 Plus

(0 đánh giá)

280,000 đ

Thay anten wifi iPhone 5 Hàng HOT

Thay anten wifi iPhone 5

(0 đánh giá)

180,000 đ

Thay anten wifi iPhone 5S Hàng HOT

Thay anten wifi iPhone 5S

(0 đánh giá)

180,000 đ

Sửa main - ic wifi iPhone 6 Hàng HOT

Sửa main - ic wifi iPhone 6

(0 đánh giá)

450,000 đ

Thay anten wifi iPhone 6 Hàng HOT

Thay anten wifi iPhone 6

(0 đánh giá)

230,000 đ

Thay anten wifi iPhone 6S Hàng HOT

Thay anten wifi iPhone 6S

(0 đánh giá)

280,000 đ

Thay anten wifi iPhone X Hàng HOT

Thay anten wifi iPhone X

(0 đánh giá)

950,000 đ

Thay anten wifi iPhone 7 Hàng HOT

Thay anten wifi iPhone 7

(0 đánh giá)

330,000 đ

Sửa main - ic wifi iPhone X Hàng HOT

Sửa main - ic wifi iPhone X

(0 đánh giá)

2,750,000 đ

Sửa main - ic wifi iPhone 8 Plus Hàng HOT

Sửa main - ic wifi iPhone 8 Plus

(0 đánh giá)

2,450,000 đ

Sửa main - ic wifi iPhone 6S Hàng HOT

Sửa main - ic wifi iPhone 6S

(0 đánh giá)

850,000 đ

Sửa main - ic wifi iPhone 7 Plus Hàng HOT

Sửa main - ic wifi iPhone 7 Plus

(0 đánh giá)

1,450,000 đ

Thay anten wifi iPhone 6s Plus Hàng HOT

Thay anten wifi iPhone 6s Plus

(0 đánh giá)

330,000 đ

Thay cáp sạc iPhone 5C Hàng HOT

Thay cáp sạc iPhone 5C

(0 đánh giá)

150,000 đ

Thay cáp sạc iPhone 5S Hàng HOT

Thay cáp sạc iPhone 5S

(0 đánh giá)

150,000 đ

Thay cáp sạc iPhone 11 Pro Max Hàng HOT

Thay cáp sạc iPhone 11 Pro Max

(0 đánh giá)

1,900,000 đ

Thay cáp sạc iPhone X Hàng HOT

Thay cáp sạc iPhone X

(0 đánh giá)

1,000,000 đ

Zalo