Dịch vụ sửa chữa vân tay và Face ID trên iPhone tại TP.HCM
Chăm sóc khách hàng 039 365 3333
0

Sửa FaceID & Vân tay

Sửa chữa / thay thế TouchID / FaceID chất lượng.

Thay nút Home iPhone 5/5C

Thay nút Home iPhone 5/5C

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay nút Home iPhone 5S

Thay nút Home iPhone 5S

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay nút Home iPhone 6/6 Plus

Thay nút Home iPhone 6/6 Plus

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay nút Home iPhone 6S/6S Plus

Thay nút Home iPhone 6S/6S Plus

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay nút Home iPhone 7/7 Plus

Thay nút Home iPhone 7/7 Plus

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay nút Home iPhone 8/8 Plus

Thay nút Home iPhone 8/8 Plus

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay nút Home iPhone SE

Thay nút Home iPhone SE

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay nút Home iPhone SE 2020

Thay nút Home iPhone SE 2020

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay nút Home iPhone SE 2022

Thay nút Home iPhone SE 2022

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sửa Face ID iPhone X

Sửa Face ID iPhone X

(0 đánh giá)

500,000 đ

Sửa Face ID iPhone XR

Sửa Face ID iPhone XR

(0 đánh giá)

700,000 đ

Sửa Face ID iPhone XS

Sửa Face ID iPhone XS

(0 đánh giá)

700,000 đ

Sửa Face ID iPhone 11

Sửa Face ID iPhone 11

(0 đánh giá)

800,000 đ

Sửa Face ID iPhone 13

Sửa Face ID iPhone 13

(0 đánh giá)

1,500,000 đ

Sửa Face ID iPhone 13 Mini

Sửa Face ID iPhone 13 Mini

(0 đánh giá)

1,300,000 đ

Sửa Face ID iPhone 12

Sửa Face ID iPhone 12

(0 đánh giá)

1,000,000 đ

Sửa Face ID iPhone 12 Mini

Sửa Face ID iPhone 12 Mini

(0 đánh giá)

900,000 đ

Sửa Face ID iPhone 11 Pro Max

Sửa Face ID iPhone 11 Pro Max

(0 đánh giá)

1,000,000 đ

Sửa Face ID iPhone 11 Pro

Sửa Face ID iPhone 11 Pro

(0 đánh giá)

1,000,000 đ

Sửa Face ID iPhone XS Max

Sửa Face ID iPhone XS Max

(0 đánh giá)

700,000 đ

Sửa Face ID iPhone 15

Sửa Face ID iPhone 15

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sửa Face ID iPhone 15 Plus

Sửa Face ID iPhone 15 Plus

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sửa Face ID iPhone 14

Sửa Face ID iPhone 14

(0 đánh giá)

1,500,000 đ

Sửa Face ID iPhone 14 Plus

Sửa Face ID iPhone 14 Plus

(0 đánh giá)

1,700,000 đ

Sửa Face ID iPhone 14 Pro

Sửa Face ID iPhone 14 Pro

(0 đánh giá)

1,700,000 đ

Sửa Face ID iPhone 14 Pro Max

Sửa Face ID iPhone 14 Pro Max

(0 đánh giá)

2,000,000 đ

Sửa Face ID iPhone 15 Pro

Sửa Face ID iPhone 15 Pro

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sửa Face ID iPhone 15 Pro Max

Sửa Face ID iPhone 15 Pro Max

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sửa Face ID iPhone 12 Pro Max

Sửa Face ID iPhone 12 Pro Max

(0 đánh giá)

1,400,000 đ

Sửa Face ID iPhone 12 Pro

Sửa Face ID iPhone 12 Pro

(0 đánh giá)

1,000,000 đ

Zalo