Dịch vụ thαy thế và sửa chữa loa/mic iPhone tại Gò Vấp, TP.HCM
Chăm sóc khách hàng 039 365 3333
0

Thay & Sửa chữa Loa Mic

Thay thế loa/mic iPhone zin mới 100%.

Thay loa trong / ngoài iPhone 14 Pro Max

Thay loa trong / ngoài iPhone 14 Pro Max

(0 đánh giá)

850,000 đ

Thay loa trong / ngoài iPhone 14 Pro

Thay loa trong / ngoài iPhone 14 Pro

(0 đánh giá)

850,000 đ

Thay loa trong / ngoài iPhone 14 Plus

Thay loa trong / ngoài iPhone 14 Plus

(0 đánh giá)

850,000 đ

Thay loa trong / ngoài iPhone 14

Thay loa trong / ngoài iPhone 14

(0 đánh giá)

850,000 đ

Thay loa trong / ngoài iPhone 15

Thay loa trong / ngoài iPhone 15

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay loa trong / ngoài iPhone 15 Plus

Thay loa trong / ngoài iPhone 15 Plus

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay loa trong / ngoài iPhone 15 Pro

Thay loa trong / ngoài iPhone 15 Pro

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay loa trong / ngoài iPhone 15 Pro Max

Thay loa trong / ngoài iPhone 15 Pro Max

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay loa trong / ngoài iPhone 13 Mini

Thay loa trong / ngoài iPhone 13 Mini

(0 đánh giá)

700,000 đ

Thay loa trong / ngoài iPhone 13

Thay loa trong / ngoài iPhone 13

(0 đánh giá)

700,000 đ

Thay loa trong / ngoài iPhone SE 2022

Thay loa trong / ngoài iPhone SE 2022

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay loa trong / ngoài iPhone 13 Pro Max

Thay loa trong / ngoài iPhone 13 Pro Max

(0 đánh giá)

700,000 đ

Thay loa trong / ngoài iPhone 13 Pro

Thay loa trong / ngoài iPhone 13 Pro

(0 đánh giá)

700,000 đ

Thay loa trong / ngoài iPhone SE 2020

Thay loa trong / ngoài iPhone SE 2020

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay loa trong / ngoài iPhone SE

Thay loa trong / ngoài iPhone SE

(0 đánh giá)

120,000 đ

Thay loa trong / ngoài iPhone 5

Thay loa trong / ngoài iPhone 5

(0 đánh giá)

120,000 đ

Thay loa trong / ngoài iPhone 5C

Thay loa trong / ngoài iPhone 5C

(0 đánh giá)

120,000 đ

Thay loa trong / ngoài iPhone 5S

Thay loa trong / ngoài iPhone 5S

(0 đánh giá)

120,000 đ

Thay loa trong / ngoài iPhone 6

Thay loa trong / ngoài iPhone 6

(0 đánh giá)

200,000 đ

Thay loa trong / ngoài iPhone 6 Plus

Thay loa trong / ngoài iPhone 6 Plus

(0 đánh giá)

200,000 đ

Thay loa trong / ngoài iPhone 6S

Thay loa trong / ngoài iPhone 6S

(0 đánh giá)

250,000 đ

Thay loa trong / ngoài iPhone 6S Plus

Thay loa trong / ngoài iPhone 6S Plus

(0 đánh giá)

250,000 đ

Thay loa trong / ngoài iPhone 7

Thay loa trong / ngoài iPhone 7

(0 đánh giá)

250,000 đ

Thay loa trong / ngoài iPhone 7 Plus

Thay loa trong / ngoài iPhone 7 Plus

(0 đánh giá)

250,000 đ

Thay loa trong / ngoài iPhone 8

Thay loa trong / ngoài iPhone 8

(0 đánh giá)

250,000 đ

Thay loa trong / ngoài iPhone 8 Plus

Thay loa trong / ngoài iPhone 8 Plus

(0 đánh giá)

300,000 đ

Thay loa trong / ngoài iPhone X

Thay loa trong / ngoài iPhone X

(0 đánh giá)

300,000 đ

Thay loa trong / ngoài iPhone XR

Thay loa trong / ngoài iPhone XR

(0 đánh giá)

300,000 đ

Thay loa trong / ngoài iPhone XS

Thay loa trong / ngoài iPhone XS

(0 đánh giá)

350,000 đ

Thay loa trong / ngoài iPhone XS Max

Thay loa trong / ngoài iPhone XS Max

(0 đánh giá)

350,000 đ

Zalo