Freeshipping MIễn phí giao hàngđối với hóa đơn trên 150.000

Close

Thay & Sửa chữa Loa Mic

Thay thế loa/mic iPhone zin mới 100%.

Thay chuông và loa ngoài iPhone 12 Pro Max

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
 
 

Thay loa trong / loa thoại iPhone 12 Pro Max

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
 
 

Thay chuông và loa ngoài iPhone 12 Pro

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
 
 

Thay loa trong / loa thoại iPhone 12 Pro

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
 
 

Thay chuông và loa ngoài iPhone 12

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
 
 

Thay loa trong / loa thoại iPhone 12

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
 
 

Thay chuông và loa ngoài iPhone 12 Mini

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
 
 

Thay loa trong / loa thoại iPhone 12 Mini

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
 
 

Thay loa trong / loa thoại iPhone 11 Pro Max

(0 đánh giá)

1.000.000
 
 

Thay chuông và loa ngoài iPhone 11 Pro Max

(0 đánh giá)

750.000
 
 

Thay loa trong / loa thoại iPhone 11 Pro

(0 đánh giá)

1.000.000
 
 

Thay chuông và loa ngoài iPhone 11 Pro

(0 đánh giá)

650.000
 
 

Thay loa trong / loa thoại iPhone 11

(0 đánh giá)

800.000
 
 

Thay chuông và loa ngoài iPhone 11

(0 đánh giá)

600.000
 
 

Thay loa trong / loa thoại iPhone XS Max

(0 đánh giá)

800.000
 
 

Thay chuông và loa ngoài iPhone XS Max

(0 đánh giá)

1.000.000
 
 

Thay loa trong / loa thoại iPhone XS

(0 đánh giá)

800.000
 
 

Thay chuông và loa ngoài iPhone XS

(0 đánh giá)

1.000.000
 
 

Thay loa trong / loa thoại iPhone XR

(0 đánh giá)

650.000
 
 

Thay chuông và loa ngoài iPhone XR

(0 đánh giá)

800.000
 
 

Thay loa trong / loa thoại iPhone X

(0 đánh giá)

800.000
 
 

Thay chuông và loa ngoài iPhone X

(0 đánh giá)

750.000
 
 

Thay loa trong / loa thoại iPhone 8 Plus

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
 
 

Thay chuông và loa ngoài iPhone 8 Plus

(0 đánh giá)

400.000
 
 

Thay loa trong / loa thoại iPhone 8

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
 
 

Thay chuông và loa ngoài iPhone 8

(0 đánh giá)

400.000
 
 

Thay loa trong / loa thoại iPhone 7 Plus

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
 
 

Thay chuông và loa ngoài iPhone 7 Plus

(0 đánh giá)

400.000
 
 

Thay loa trong / loa thoại iPhone 7

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
 
 

Thay chuông và loa ngoài iPhone 7

(0 đánh giá)

400.000
 
 

Tổng đài 24/7

(08h30 - 21h30 tất cả các ngày trong tuần)
Phòng kinh doanh 0793 788 999