Điện thoại Samsung Galaxy S24 series | Giá rẻ, chính hãng
Chăm sóc khách hàng 039 365 3333
0

Galaxy S24 Series

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 12GB 256GB (VN/A) Hàng mới

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 12GB 256GB (VN/A)

(1 đánh giá)

26,950,000 đ

33,950,000 đGiảm 7,000,000 đ

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 12GB 512GB (VN/A) Hàng mới

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 12GB 512GB (VN/A)

(1 đánh giá)

30,450,000 đ

37,450,000 đGiảm 7,000,000 đ

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 12GB 1TB (VN/A) Hàng mới

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G 12GB 1TB (VN/A)

(1 đánh giá)

35,450,000 đ

44,450,000 đGiảm 9,000,000 đ

Samsung Galaxy S24+ 5G 12GB 256GB (VN/A) Hàng mới

Samsung Galaxy S24+ 5G 12GB 256GB (VN/A)

(0 đánh giá)

20,950,000 đ

26,990,000 đGiảm 6,040,000 đ

Samsung Galaxy S24+ 5G 12GB 512GB (VN/A) Hàng mới

Samsung Galaxy S24+ 5G 12GB 512GB (VN/A)

(0 đánh giá)

24,450,000 đ

30,490,000 đGiảm 6,040,000 đ

Samsung Galaxy S24 5G 8GB 256GB (VN/A) Hàng mới

Samsung Galaxy S24 5G 8GB 256GB (VN/A)

(0 đánh giá)

17,950,000 đ

22,990,000 đGiảm 5,040,000 đ

Samsung Galaxy S24 5G 8GB 512GB (VN/A) Hàng mới

Samsung Galaxy S24 5G 8GB 512GB (VN/A)

(0 đánh giá)

21,450,000 đ

26,490,000 đGiảm 5,040,000 đ

Zalo