Dịch vụ thαy camera trước / sau iPhone tại Gò Vấp, TP.HCM
Chăm sóc khách hàng 039 365 3333
0

Thay & Sửa chữa camera

Thay thế / sửa chữa camera iPhone chất lượng, zin mới 100%.

Thay camera trước / sau iPhone SE 2022

Thay camera trước / sau iPhone SE 2022

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay camera trước / sau iPhone 15

Thay camera trước / sau iPhone 15

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay camera trước / sau iPhone 15 Plus

Thay camera trước / sau iPhone 15 Plus

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay camera trước / sau iPhone 15 Pro

Thay camera trước / sau iPhone 15 Pro

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay camera trước / sau iPhone 14 Pro

Thay camera trước / sau iPhone 14 Pro

(0 đánh giá)

650,000 đ

Thay camera trước / sau iPhone 14 Plus

Thay camera trước / sau iPhone 14 Plus

(0 đánh giá)

500,000 đ

Thay camera trước / sau iPhone 14

Thay camera trước / sau iPhone 14

(0 đánh giá)

500,000 đ

Thay camera trước / sau iPhone 15 Pro Max

Thay camera trước / sau iPhone 15 Pro Max

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay camera trước / sau iPhone 13

Thay camera trước / sau iPhone 13

(0 đánh giá)

350,000 đ

Thay camera trước / sau iPhone 13 Pro

Thay camera trước / sau iPhone 13 Pro

(0 đánh giá)

500,000 đ

Thay camera trước / sau iPhone 13 Mini

Thay camera trước / sau iPhone 13 Mini

(0 đánh giá)

350,000 đ

Thay camera trước / sau iPhone 5C

Thay camera trước / sau iPhone 5C

(0 đánh giá)

130,000 đ

Thay camera trước / sau iPhone 6

Thay camera trước / sau iPhone 6

(0 đánh giá)

150,000 đ

Thay camera trước / sau iPhone 6 Plus

Thay camera trước / sau iPhone 6 Plus

(0 đánh giá)

200,000 đ

Thay camera trước / sau iPhone 6S

Thay camera trước / sau iPhone 6S

(0 đánh giá)

200,000 đ

Thay camera trước / sau iPhone 6S Plus

Thay camera trước / sau iPhone 6S Plus

(0 đánh giá)

250,000 đ

Thay camera trước / sau iPhone 7

Thay camera trước / sau iPhone 7

(0 đánh giá)

250,000 đ

Thay camera trước / sau iPhone 7 Plus

Thay camera trước / sau iPhone 7 Plus

(0 đánh giá)

350,000 đ

Thay camera trước / sau iPhone 8

Thay camera trước / sau iPhone 8

(0 đánh giá)

300,000 đ

Thay camera trước / sau iPhone 8 Plus

Thay camera trước / sau iPhone 8 Plus

(0 đánh giá)

400,000 đ

Thay camera trước / sau iPhone X

Thay camera trước / sau iPhone X

(0 đánh giá)

300,000 đ

Thay camera trước / sau iPhone XR

Thay camera trước / sau iPhone XR

(0 đánh giá)

250,000 đ

Thay camera trước / sau iPhone XS

Thay camera trước / sau iPhone XS

(0 đánh giá)

300,000 đ

Thay camera trước / sau iPhone XS Max

Thay camera trước / sau iPhone XS Max

(0 đánh giá)

300,000 đ

Thay camera trước / sau iPhone 5S

Thay camera trước / sau iPhone 5S

(0 đánh giá)

130,000 đ

Thay camera trước / sau iPhone 5

Thay camera trước / sau iPhone 5

(0 đánh giá)

130,000 đ

Thay camera trước / sau iPhone 12 Pro

Thay camera trước / sau iPhone 12 Pro

(0 đánh giá)

350,000 đ

Thay camera trước / sau iPhone 12 Mini

Thay camera trước / sau iPhone 12 Mini

(0 đánh giá)

300,000 đ

Zalo