Dịch vụ thαy vỏ iPhone tại TP.HCM - Gọi Hotline: 0797 217 333 (Zalo)
Chăm sóc khách hàng 039 365 3333
0

Thay vỏ

Thay vỏ iPhone chất lượng, mới 100%.

Thay vỏ iPhone X Hàng HOT

Thay vỏ iPhone X

(0 đánh giá)

600,000 đ

Thay kính camera iPhone 6 Hàng HOT

Thay kính camera iPhone 6

(0 đánh giá)

100,000 đ

Thay kính lưng iPhone XS Hàng HOT

Thay kính lưng iPhone XS

(0 đánh giá)

500,000 đ

Thay kính lưng iPhone X Hàng HOT

Thay kính lưng iPhone X

(0 đánh giá)

500,000 đ

Thay vỏ iPhone 5C Hàng HOT

Thay vỏ iPhone 5C

(0 đánh giá)

330,000 đ

Thay kính camera iPhone Xs Hàng HOT

Thay kính camera iPhone Xs

(0 đánh giá)

200,000 đ

Thay vỏ iPhone XS Hàng HOT

Thay vỏ iPhone XS

(0 đánh giá)

1,400,000 đ

Thay kính camera iPhone XR Hàng HOT

Thay kính camera iPhone XR

(0 đánh giá)

200,000 đ

Thay kính lưng iPhone XR Hàng HOT

Thay kính lưng iPhone XR

(0 đánh giá)

500,000 đ

Thay vỏ iPhone XR Hàng HOT

Thay vỏ iPhone XR

(0 đánh giá)

1,200,000 đ

Thay vỏ iPhone 8 Hàng HOT

Thay vỏ iPhone 8

(0 đánh giá)

500,000 đ

Thay mặt kính sau iPhone XR Hàng HOT

Thay mặt kính sau iPhone XR

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay kính camera iPhone X Hàng HOT

Thay kính camera iPhone X

(0 đánh giá)

200,000 đ

Thay vỏ iPhone SE Hàng HOT

Thay vỏ iPhone SE

(0 đánh giá)

350,000 đ

Thay kính camera iPhone SE Hàng HOT

Thay kính camera iPhone SE

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay mặt kính sau iPhone X Hàng HOT

Thay mặt kính sau iPhone X

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay kính camera iPhone 8 Plus Hàng HOT

Thay kính camera iPhone 8 Plus

(0 đánh giá)

150,000 đ

Thay kính lưng iPhone 8 Plus Hàng HOT

Thay kính lưng iPhone 8 Plus

(0 đánh giá)

400,000 đ

Thay vỏ iPhone 8 Plus Hàng HOT

Thay vỏ iPhone 8 Plus

(0 đánh giá)

700,000 đ

Thay mặt kính sau iPhone 8 Plus Hàng HOT

Thay mặt kính sau iPhone 8 Plus

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay kính camera iPhone 8 Hàng HOT

Thay kính camera iPhone 8

(0 đánh giá)

150,000 đ

Thay kính lưng iPhone 8 Hàng HOT

Thay kính lưng iPhone 8

(0 đánh giá)

300,000 đ

Thay mặt kính sau iPhone 8 Hàng HOT

Thay mặt kính sau iPhone 8

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay kính camera iPhone 7 Plus Hàng HOT

Thay kính camera iPhone 7 Plus

(0 đánh giá)

150,000 đ

Thay vỏ iPhone 7 Plus Hàng HOT

Thay vỏ iPhone 7 Plus

(0 đánh giá)

500,000 đ

Thay kính camera iPhone 7 Hàng HOT

Thay kính camera iPhone 7

(0 đánh giá)

150,000 đ

Thay vỏ iPhone 5S Hàng HOT

Thay vỏ iPhone 5S

(0 đánh giá)

350,000 đ

Thay vỏ iPhone 7 Hàng HOT

Thay vỏ iPhone 7

(0 đánh giá)

500,000 đ

Thay vỏ iPhone 6S Plus Hàng HOT

Thay vỏ iPhone 6S Plus

(0 đánh giá)

400,000 đ

Messenger (8h00 - 22h00) 039 365 3333 (8h00 - 22h00) Chat Zalo (8h00 - 22h00)