Freeshipping MIễn phí giao hàngđối với hóa đơn trên 150.000

Close

Thay vỏ

Thay vỏ iPhone chất lượng, mới 100%.

Thay kính camera iPhone 12 Pro Max

(0 đánh giá)

300.000
 
 

Thay kính lưng iPhone 12 Pro Max

(0 đánh giá)

1.000.000
 
 

Thay vỏ iPhone 12 Pro Max

(0 đánh giá)

3.000.000
 
 

Thay kính camera iPhone 12 Pro

(0 đánh giá)

300.000
 
 

Thay kính lưng iPhone 12 Pro

(0 đánh giá)

1.000.000
 
 

Thay vỏ iPhone 12 Pro

(0 đánh giá)

3.000.000
 
 

Thay kính camera iPhone 12

(0 đánh giá)

300.000
 
 

Thay kính lưng iPhone 12

(0 đánh giá)

1.000.000
 
 

Thay vỏ iPhone 12

(0 đánh giá)

2.500.000
 
 

Thay kính camera iPhone 12 Mini

(0 đánh giá)

300.000
 
 

Thay kính lưng iPhone 12 Mini

(0 đánh giá)

1.000.000
 
 

Thay vỏ iPhone 12 Mini

(0 đánh giá)

2.500.000
 
 

Thay kính camera iPhone 11 Pro Max

(0 đánh giá)

300.000
 
 

Thay kính lưng iPhone 11 Pro Max

(0 đánh giá)

800.000
 
 

Thay vỏ iPhone 11 Pro Max

(0 đánh giá)

2.000.000
 
 

Thay kính camera iPhone 11 Pro

(0 đánh giá)

300.000
 
 

Thay kính lưng iPhone 11 Pro

(0 đánh giá)

800.000
 
 

Thay vỏ iPhone 11 Pro

(0 đánh giá)

2.000.000
 
 

Thay kính camera iPhone 11

(0 đánh giá)

200.000
 
 

Thay kính lưng iPhone 11

(0 đánh giá)

500.000
 
 

Thay vỏ iPhone 11

(0 đánh giá)

1.200.000
 
 

Thay kính camera iPhone Xs Max

(0 đánh giá)

200.000
 
 

Thay kính lưng iPhone XS Max

(0 đánh giá)

500.000
 
 

Thay vỏ iPhone XS Max

(0 đánh giá)

1.400.000
 
 

Thay kính camera iPhone Xs

(0 đánh giá)

200.000
 
 

Thay kính lưng iPhone XS

(0 đánh giá)

500.000
 
 

Thay vỏ iPhone XS

(0 đánh giá)

1.400.000
 
 

Thay kính camera iPhone XR

(0 đánh giá)

200.000
 
 

Thay kính lưng iPhone XR

(0 đánh giá)

500.000
 
 

Thay vỏ iPhone XR

(0 đánh giá)

1.200.000
 
 

Tổng đài 24/7

(08h30 - 21h30 tất cả các ngày trong tuần)
Phòng kinh doanh 0793 788 999