Sửa chữa iPhone, iPad, Apple Watch và điện thoại Samsung tại TP.HCM
Chăm sóc khách hàng 039 365 3333
0

Sửa chữa

✓Sửa chữa lấy ngay. ✓Linh kiện chính hãng. ✓Bảo hành sau sửa chữa.

Thay nắp lưng iPhone 14 Pro

Thay nắp lưng iPhone 14 Pro

(0 đánh giá)

900,000 đ

Thay nắp lưng iPhone 14 Pro Max

Thay nắp lưng iPhone 14 Pro Max

(0 đánh giá)

900,000 đ

Thay nắp lưng iPhone 15 Pro

Thay nắp lưng iPhone 15 Pro

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay nắp lưng iPhone 15 Pro Max

Thay nắp lưng iPhone 15 Pro Max

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay nắp lưng iPhone 15

Thay nắp lưng iPhone 15

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay nắp lưng iPhone 15 Plus

Thay nắp lưng iPhone 15 Plus

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay nắp lưng iPhone 13 Pro Max

Thay nắp lưng iPhone 13 Pro Max

(0 đánh giá)

750,000 đ

Thay nắp lưng iPhone 14

Thay nắp lưng iPhone 14

(0 đánh giá)

900,000 đ

Thay nắp lưng iPhone 14 Plus

Thay nắp lưng iPhone 14 Plus

(0 đánh giá)

900,000 đ

Thay nắp lưng iPhone SE 2022

Thay nắp lưng iPhone SE 2022

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay nắp lưng iPhone 13

Thay nắp lưng iPhone 13

(0 đánh giá)

650,000 đ

Thay nắp lưng iPhone 13 Pro

Thay nắp lưng iPhone 13 Pro

(0 đánh giá)

650,000 đ

Thay nắp lưng iPhone 13 Mini

Thay nắp lưng iPhone 13 Mini

(0 đánh giá)

650,000 đ

Thay nắp lưng iPhone SE 2020

Thay nắp lưng iPhone SE 2020

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay kính camera iPhone 14 Pro Max

Thay kính camera iPhone 14 Pro Max

(0 đánh giá)

300,000 đ

Thay kính camera iPhone 15 Pro Max

Thay kính camera iPhone 15 Pro Max

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay kính camera iPhone 15 Plus

Thay kính camera iPhone 15 Plus

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay kính camera iPhone 15

Thay kính camera iPhone 15

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay kính camera iPhone 15 Pro

Thay kính camera iPhone 15 Pro

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay kính camera iPhone 13 Pro

Thay kính camera iPhone 13 Pro

(0 đánh giá)

300,000 đ

Thay kính camera iPhone 13 Pro Max

Thay kính camera iPhone 13 Pro Max

(0 đánh giá)

300,000 đ

Thay kính camera iPhone 14

Thay kính camera iPhone 14

(0 đánh giá)

300,000 đ

Thay kính camera iPhone 14 Plus

Thay kính camera iPhone 14 Plus

(0 đánh giá)

300,000 đ

Thay kính camera iPhone 14 Pro

Thay kính camera iPhone 14 Pro

(0 đánh giá)

300,000 đ

Thay kính camera iPhone SE 2022

Thay kính camera iPhone SE 2022

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay kính camera iPhone 13

Thay kính camera iPhone 13

(0 đánh giá)

300,000 đ

Thay kính camera iPhone 13 Mini

Thay kính camera iPhone 13 Mini

(0 đánh giá)

300,000 đ

Thay kính camera iPhone 5

Thay kính camera iPhone 5

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay kính camera iPhone 5S

Thay kính camera iPhone 5S

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Thay kính camera iPhone 5C

Thay kính camera iPhone 5C

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Zalo