Manage Favorite Contacts là một tiện tích giúp người dùng iPhone thêm danh sách các liên lạc yêu thích, nó giúp việc tìm tên của một người nào đó cần liên lạc nhanh hơn.

Tuy nhiên, sau khi nâng lên iOS 14 thì tiện ích này đã bị loại bỏ. Vì vậy, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn mọi người một cách khác để tạo liên hệ yêu thích trên iPhone siêu đơn giản.

1. Tạo liên hệ yêu thích cho trang tiện ích

Bạn hãy tải về ứng dụng Launcher witch Multiple Widget TẠI ĐÂY -> sau khi mở ứng dụng, bạn hãy chọn vào "free" -> Add New để tạo phím tắt mới.

Hướng dẫn tạo liên hệ yêu thích trên iOS 14 - Hình 1

Tiếp đến, chọn vào Contact Launcher -> Call Someone.

Hướng dẫn tạo liên hệ yêu thích trên iOS 14 - Hình 2

Chọn Call -> nhập tên và số điện thoại cần tạo liên hệ -> nhấn vào dấu tích.

Hướng dẫn tạo liên hệ yêu thích trên iOS 14 - Hình 3

Trở lại màn hình chính -> chọn và giữ vào ứng dụng Launcher -> Sửa Màn hình chính -> chọn dấu "+".

Hướng dẫn tạo liên hệ yêu thích trên iOS 14 - Hình 4

Cuối cùng, bạn hãy chọn vào Launcher -> Thêm tiện ích. 

Hướng dẫn tạo liên hệ yêu thích trên iOS 14 - Hình 5

2. Tạo liên hệ yêu thích trên màn hình chính

Đầu tiên, bạn hãy vào ứng dụng Phím tắt -> chọn dấu "+" -> Thêm tác vụ.

Hướng dẫn tạo liên hệ yêu thích trên iOS 14 - Hình 6

Tiếp đến, chọn vào mục Điện thoại -> bấm Gọi.

Hướng dẫn tạo liên hệ yêu thích trên iOS 14 - Hình 7

Khi một màn hình mới được hiện ra, bạn chọn vào Liên hệ -> chọn tên người mà bạn muốn tạo liên hệ yêu thích.

Hướng dẫn tạo liên hệ yêu thích trên iOS 14 - Hình 8

Sau đó, bạn hãy chọn vào Tiếp -> bấm vào Xong.

Hướng dẫn tạo liên hệ yêu thích trên iOS 14 - Hình 9

Trở lại màn hình chính -> chọn và giữ vào vị trí trống bất kì -> bấm vào dấu "+" -> chọn vào Phím tắt -> Thêm tiện ích.

Hướng dẫn tạo liên hệ yêu thích trên iOS 14 - Hình 10

Nguồn: TGDD

Xem thêm: Cách tìm lại thiết bị Bluetooth thất lạc chỉ với một chạm