Face ID là một tính năng bảo mất rất tiện dụng trên iPhone. Tuy nhiên, thông thường thì tính năng này sẽ không hoạt động khi bạn đeo khẩu trang hay kính mát. Vì vậy, bài viết sau đây sẽ hướng dẫn mọi người mở khóa FaceID nhanh ngay cả khi đeo kính mát.

Để làm được điều này, bạn chỉ cần vào Settings (Cài đặt) -> Face ID & Passcode (Face ID & Mật mã) -> nhập mật khẩu mở khóa iPhone -> bỏ chọn Require Attention for Face ID (Yêu cầu chú ý cho Face ID).

Cách mở khóa iPhone bằng Face ID ngay cả khi đeo kính mát

Vậy là xong, từ giờ, bạn có thể mở khóa iPhone bằng tính năng Face ID dù có đang đeo kính mát, hay không cần nhìn thẳng vào màn hình hoặc khi đang nhắm mắt. Tuy nhiên, độ bảo mật sẽ giảm đi.

Xem thêm: Cách mở khóa iPhone bằng Face ID ngay cả khi đeo khẩu trang