Bạn muốn tắt mật mã (passcode) trên iPhone, iPad tạm thời hoặc vĩnh viễn? Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý là sau khi bạn tắt passcode của iPhone hoặc iPad, bất kỳ ai có quyền truy cập vào thiết bị đều có thể xem và sử dụng mật khẩu đã lưu, thẻ tín dụng và dữ liệu quan trọng của bạn. Ngoài ra, bạn sẽ không thể sử dụng mật mã này để đặt lại mật khẩu cho ID Apple nếu bạn quên mật khẩu.

Để tắt passcode, bạn thực hiện theo các bước sau:

Hướng dẫn tắt passcode tạm thời hoặc vĩnh viễn trên iPhone, iPad - Hình 1

Bước 1: Mở ứng dụng Settings (Cài đặt).

Bước 2: Di chuyển xuống dưới và chọn Face ID & Passcode (Face ID & Mật mã) hoặc Touch ID & Passcode (Touch ID & Mật mã).

Bước 3: Nhập mật mã hiện tại của thiết bị.

Hướng dẫn tắt passcode tạm thời hoặc vĩnh viễn trên iPhone, iPad - Hình 2

Bước 4: Vuốt xuống dưới và chọn Turn Passcode Off (Tắt mật mã).

Bước 5: Nhấn nút Turn Off (Tắt) ở hộp thoại Turn Off Passcode? (Tắt mật mã?).