Reset điện thoại Android là quá trình khôi phục cài đặt gốc Android, đưa điện thoại trở về trạng thái của nhà sản xuất hay Factory reset. Tức là xóa sạch mọi dữ liệu, cài đặt, ứng dụng đang có trên máy. Nếu điện thoại hay đơ, lag, nghi bị nhiễm virus thì reset, khôi phục cài đặt gốc có thể giúp khắc phục tình trạng này.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khôi phục cài đặt mặc định trên smartphone Android với từng loại máy cụ thể.

Lưu ý trước khi khôi phục cài đặt gốc cho điện thoại Android

- Pin điện thoại còn trên 30%.

- Vẫn nhớ tài khoản Google đã đăng nhập trên máy hoặc bạn có thể thoát tài khoản Google trên điện thoại Android.

- Nên sao lưu dữ liệu cá nhân nếu không tất cả thông tin sẽ bị mất.

Cách reset điện thoại Android

Samsung

Hướng dẫn reset lại điện thoại Android - Hình 1

Để khôi phục cài đặt gốc trên điện thoại Samsung, bạn vào Cài đặt -> Quản lí chung -> Xóa -> Khôi phục cài đặt gốc -> Đặt lại thiết bị.

Asus

Hướng dẫn reset lại điện thoại Android - Hình 2

Đối với điện thoại Asus, bạn hãy vào Cài đặt -> Sao lưu & đặt lại -> Đặt lại dữ liệu gốc.

Oppo

Hướng dẫn reset lại điện thoại Android - Hình 3

Khôi phục cài đặt gốc điện thoại Oppo bằng cách vào Cài đặt -> Cài đặt bỗ sung -> Sao lưu và đặt lại -> Xóa toàn bộ nội dung và cài đặt -> Xác nhận xóa để bắt đầu quá trình đặt lại.

Huawei

Hướng dẫn reset lại điện thoại Android - Hình 4

Với smartphone Huawei, bạn có thể khôi phục cài đặt gốc bằng cách vào Cài đặt -> Sao lưu và thiết lập lại -> Đặt lại về dữ liệu gốc -> Đặt lại điện thoại.

Xiaomi

Hướng dẫn reset lại điện thoại Android - Hình 5

Trên điện thoại Xiaomi, bạn vào Cài đặt -> Cài đặt bổ sung -> Sao lưu & đặt lại -> Đặt lại về dữ liệu gốc -> Đặt lại điện thoại.

Sony

Hướng dẫn reset lại điện thoại Android - Hình 6

Để khôi phục cài đặt gốc điện thoại Sony, bạn vào Cài đặt -> Sao lưu & đặt lại -> Cài lại dữ liệu của nhà SX -> Đặt lại điện thoại -> Xoá mọi thứ.

Nokia

Hướng dẫn reset lại điện thoại Android - Hình 7

Khôi phục cài đặt gốc điện thoại Nokia bằng cách vào Cài đặt -> Sao lưu và đặt lại -> Đặt lại về dữ liệu gốc -> Đặt lại điện thoại.

HTC

Hướng dẫn reset lại điện thoại Android - Hình 8

Để khôi phục cài đặt gốc điện thoại HTC, bạn vào Cài đặt -> Sao lưu & thiết lập lại -> Thiết lập lại cài đặt điện thoại -> Xóa tất cả dữ liệu -> OK.

Vivo

Hướng dẫn reset lại điện thoại Android - Hình 9

Khôi phục cài đặt gốc trên smartphone Vivo như sau: Cài đặt -> Cài đặt khác -> Sao lưu và đặt lại -> Xóa sạch mọi dữ liệu -> Đặt lại điện thoại.

Motorola

Hướng dẫn reset lại điện thoại Android - Hình 10

Để khôi phục cài đặt gốc smartphone Motorola, bạn vào Cài đặt -> Sao lưu và đặt lại -> Đặt lại điện thoại -> Chọn xóa mọi thứ -> Xác nhận xóa.

Trên đây là nhưng cách khôi phục cài đặt gốc của điện thoại Android trên một số hãng phổ biến. Chúc các bạn thực hiện thành công!