Nếu bạn thường xuyên quên nhắn tin chúc mừng người thân yêu vào những dịp quan trọng, tiện ích lên lịch gửi tin nhắn SMS tự động trên iPhone sẽ thay bạn làm việc này.

Bước 1: Cài đặt phím tắt Send delayed text bằng cách truy cập https://bit.ly/2IliwT6 trên thiết bị iOS và bấm nút Get Shortcut (Lấy phím tắt).

Cách hẹn giờ gửi SMS tự động dành cho tín đồ iPhone - Hình 1

Bước 2: Sau khi cài đặt, phím tắt này sẽ xuất hiện trong thẻ Library (Thư viện) của ứng dụng Shortcuts (Phím tắt). Bấm nút hình ba dấu chấm trên phím tắt Send delayed text.

Cách hẹn giờ gửi SMS tự động dành cho tín đồ iPhone - Hình 2

Bước 3: Tại đây, bạn có thể bật tính năng hẹn giờ gửi tin nhắn cho nhiều số điện thoại, tắt công tắc bên cạnh mục Show When Run (Hiển thị khi chạy).

Cách hẹn giờ gửi SMS tự động dành cho tín đồ iPhone - Hình 3

Ngoài ra, bạn có thể thay đổi các thiết lập khác như tên phím tắt, câu lệnh Siri,...

Cách hẹn giờ gửi SMS tự động dành cho tín đồ iPhone - Hình 4

Bước 4: Bấm lên phím tắt Send delayed text.

Cách hẹn giờ gửi SMS tự động dành cho tín đồ iPhone - Hình 5

Bước 5: Chọn liên hệ bạn muốn gửi tin nhắn theo ngày và giờ định trước.

Cách hẹn giờ gửi SMS tự động dành cho tín đồ iPhone - Hình 6

Bước 6: Bây giờ, bạn nhập nội dung tin nhắn và nhấn nút OK.

Cách hẹn giờ gửi SMS tự động dành cho tín đồ iPhone - Hình 7

Bước 7: Tiếp theo, bạn chọn ngày, giờ và nhấn nút OK một lần nữa.

Cách hẹn giờ gửi SMS tự động dành cho tín đồ iPhone - Hình 8

Tin nhắn của bạn sẽ được chuyển vào đúng ngày và giờ bạn đã chọn.

Nguồn: 24h