Ngày nay, hầu như mỗi người đều có một chiếc smartphone, nhưng ít ai biết được những tính năng ẩn có sẵn từ các tổ hợp mã số của điện thoại.

Dưới đây là 28 mã số hữu ích giúp bạn kích hoạt các tính năng đang bị ẩn trên smartphone của bạn.

Với iPhone

28 mã số kích hoạt những tính năng ẩn của smartphone mà 99% người dùng bỏ qua - Hình 1

Với Android

28 mã số kích hoạt những tính năng ẩn của smartphone mà 99% người dùng bỏ qua - Hình 2

Nguồn: Gia đình mới