• MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN ĐỔI TRẢ TRONG VÒNG 31 NGÀY CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

Chăm sóc khách hàng

(+84) 0793 788 999

Thay thế sửa chữa

Thay thế và sửa chữa các lỗi khác.

Thay camera sau Samsung Galaxy S21

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay camera sau Samsung Galaxy S21+

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay camera sau Samsung Galaxy S21 Ultra

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay camera trước Samsung Galaxy S21 Ultra

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay camera trước Samsung Galaxy S21+

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay camera trước Samsung Galaxy S21

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay loa ngoài Samsung Note 20 Ultra

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay loa ngoài Samsung Note 20

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay loa trong / loa thoại Samsung Note 20

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay camera sau Samsung Note 20 Ultra

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay camera sau Samsung Note 20

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay camera trước Samsung Note 20 Ultra

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay camera trước Samsung Note 20

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay chân sạc Samsung Note 20 Ultra

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay chân sạc Samsung Note 20

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay loa ngoài Samsung Note 10 Plus

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay loa ngoài Samsung Note 10

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay loa trong / loa thoại Samsung Note 10

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay camera sau Samsung Note 10 Plus

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay camera sau Samsung Note 10

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay camera trước Samsung Note 10 Plus

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay camera trước Samsung Note 10

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay chân sạc Samsung Note 10

(0 đánh giá)

530.000
   

Thay loa ngoài Samsung Note 9

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay loa trong / loa thoại Samsung Note 9

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay camera sau Samsung Note 9

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay camera trước Samsung Note 9

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Tổng đài 24/7

(08h30 - 21h30 tất cả các ngày trong tuần)
Phòng kinh doanh 0793 788 999