Nhắc lưu lại mật khẩu của thiết bị là một tính năng đã xuất hiện từ rất lâu trên iPhone, nhưng rất ít người dùng để ý đến khả năng này. Theo đó, tính năng này sẽ cho phép người dùng lưu và truy cập nhanh mật khẩu đã được lưu trên máy. Điểm hay ho là người dùng có thể chủ động tắt hoặc mở tính năng này.

Cách bật, tắt tính năng chuỗi khóa (Keychain)

Chuỗi khóa (Keychain) là một tính năng lưu lại mật khẩu trên iCloud của iPhone. Để tùy chỉnh Keychain, bạn hãy vào Cài đặt -> chọn vào Apple ID -> iCloud.

Cách bật, tắt tính năng nhắc lưu lại mật khẩu trên iPhone cực đơn giản - Hình 1

Tiếp theo, chọn vào Chuỗi khóa -> bật / tắt Chuỗi khóa iCloud tùy theo ý thích.

Cách bật, tắt tính năng nhắc lưu lại mật khẩu trên iPhone cực đơn giản - Hình 2

=>> Hướng dẫn cài ảnh người gọi toàn màn hình iPhone