• MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN ĐỔI TRẢ TRONG VÒNG 31 NGÀY CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

Chăm sóc khách hàng

(+84) 0793 788 999

Phúc Khang Service

Miễn phí sấy rơi vào nước, vệ sinh máy, cập nhật phần mềm.

Xem trực tiếp máy khi Nhân Viên sửa chữa và thay thế.

Hỗ trợ kỹ thuật : (084) 0793 788 999

Thay thế sửa chữa iPad

Thay thế sửa chữa iPad

Thay camera, loa, rung iPad Pro 2021

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay camera, loa, rung iPad Pro 2020

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay camera, loa, rung iPad Pro 2018

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay camera, loa, rung, nút Home iPad Pro 2017

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay camera, loa, rung, nút Home iPad Pro 2016

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay camera, loa, rung, nút Home iPad Pro 2015

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay camera, loa, rung iPad Air 4

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay camera, loa, rung, nút Home iPad Air 3

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay camera, loa, rung, nút Home iPad Air 2

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay camera, loa, rung, nút Home iPad Air 1

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay camera, loa, rung iPad Mini 6

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay camera, loa, rung, nút Home iPad Mini 5

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay camera, loa, rung, nút Home iPad Mini 4

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay camera, loa, rung, nút Home iPad Mini 3

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay camera, loa, rung, nút Home iPad Mini 2

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay camera, loa, rung, nút Home iPad Mini 1

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay camera, loa, rung, nút Home iPad 9

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay camera, loa, rung, nút Home iPad 8

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay camera, loa, rung, nút Home iPad 7

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay camera, loa, rung, nút Home iPad 6

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay camera, loa, rung, nút Home iPad 5

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay camera, loa, rung, nút Home iPad 4

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay camera, loa, rung, nút Home iPad 3

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay camera, loa, rung, nút Home iPad 2

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Thay camera, loa, rung, nút Home iPad 1

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi
   

Tổng đài 24/7

(08h30 - 21h30 tất cả các ngày trong tuần)
Phòng kinh doanh 0793 788 999