1. BẢNG GIÁ IPHONE 14 PRO MAX (VN/A)

iPhone 14 Pro Max (VN/A) Màu 128GB 256GB 512GB 1TB

Máy mới 100%

"chính hãng Apple VN"

Cam kết máy mới Fullbox 100% - Chưa active - Chính hãng Apple VN

Bảo hành 12 Tháng tại Apple VN

Hỗ trợ 1 đổi 1 trong vòng 7 Ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất 

Xám 32,450 35,950 41,950 45,950
Trắng 32,450 36,450 42,450 46,950
Vàng 32,450 36,450 42,450 46,950
Tím 33,450 36,950 43,450 46,950

2. BẢNG GIÁ IPHONE 14 PRO (VN/A)

iPhone 14 Pro (VN/A) Màu 128GB 256GB 512GB 1TB

Máy mới 100%

"chính hãng Apple VN"

Cam kết máy mới Fullbox 100% - Chưa active - Chính hãng Apple VN

Bảo hành 12 Tháng tại Apple VN

Hỗ trợ 1 đổi 1 trong vòng 7 Ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất 

Xám 28,950 30,450 35,450 40,950
Trắng 29,450 30,950 36,450 40,950
Vàng 29,450 30,950 36,450 40,950
Tím 29,950 31,950 36,450 40,950

3. BẢNG GIÁ IPHONE 14 PLUS (VN/A)

iPhone 14 Plus (VN/A) Màu 128GB 256GB 512GB 1TB

Máy mới 100%

"chính hãng Apple VN"

Cam kết máy mới Fullbox 100% - Chưa active - Chính hãng Apple VN

Bảo hành 12 Tháng tại Apple VN

Hỗ trợ 1 đổi 1 trong vòng 7 Ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất 

Đen 23,450 25,950 30,950  
Trắng 23,950 25,950 30,950  
Xanh 23,950 25,950 30,950  
Tím 24,450 25,950 30,950  
Đỏ 23,450 25,950 30,950  

4. BẢNG GIÁ IPHONE 14 (VN/A)

iPhone 14 (VN/A) Màu 128GB 256GB 512GB 1TB

Máy mới 100%

"chính hãng Apple VN"

Cam kết máy mới Fullbox 100% - Chưa active - Chính hãng Apple VN

Bảo hành 12 Tháng tại Apple VN

Hỗ trợ 1 đổi 1 trong vòng 7 Ngày nếu có lỗi từ nhà sản xuất 

Đen 20,450 22,750 28,450  
Trắng 20,950 22,750 28,450  
Xanh 20,950 22,750 28,450  
Tím 21,450 22,750 28,450  
Đỏ 20,450 22,750 28,450  

5. BẢNG GIÁ IPHONE 14 PRO MAX (LL/A)

iPhone 14 Pro Max (LLA) Màu 128GB 256GB 512GB 1TB

Máy đẹp 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Máy còn bảo hành chính hãng dài

Xám 32,550 35,250 37,950 40,950
Trắng 32,850 35,550 38,250 41,450
Vàng 32,850 35,550 38,250 41,450
Tím 33,850 36,550 40,850 41,950

6. BẢNG GIÁ IPHONE 14 PRO (LL/A)

iPhone 14 Pro (LL/A) Màu 128GB 256GB 512GB 1TB

Máy đẹp 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Máy còn bảo hành chính hãng dài

Xám 26,950 27,950 31,550 33,950
Trắng 27,450 28,450 32,050 34,450
Vàng 27,450 28,450 32,050 34,450
Tím 27,950 28,950 32,550 34,950

7. BẢNG GIÁ IPHONE 14 PLUS (LL/A)

iPhone 14 Plus (LL/A) Màu 128GB 256GB 512GB 1TB

Máy đẹp 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Máy còn bảo hành chính hãng dài

Đen 20,950 22,450    
Trắng 21,250 22,750    
Xanh 21,550 23,050    
Tím 21,550 23,050    
Đỏ 20,950 22,450    

8. BẢNG GIÁ IPHONE 14 (LL/A)

iPhone 14 (LL/A) Màu 128GB 256GB 512GB 1TB

Máy đẹp 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Máy còn bảo hành chính hãng dài

Đen 18,950 19,550 21,550  
Trắng 19,250 19,850 21,850  
Xanh 19,550 20,150 22,150  
Tím 19,550 20,150 22,150  
Đỏ 18,950 19,550 21,550  

9. BẢNG GIÁ IPHONE 13 PRO MAX

iPhone 13 Pro Max Màu 128GB 256GB 512GB 1TB

Máy đẹp 98%  

"pin cao"

Máy đẹp có phây nhẹ, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Xám 19,450 21,350 22,850  
Trắng 19,750 21,650 23,150  
Xanh 19,750 21,650 23,150  
Green 19,450 21,350 22,850  
Vàng 20,050 21,950 23,450  

Máy đẹp 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Máy còn bảo hành chính hãng dài

Xám 19,950 22,050 23,550  
Trắng 20,250 22,350 23,850  
Xanh 20,250 22,350 23,850  
Green 19,950 21,850 23,350  
Vàng 20,550 22,650 24,150  

10. BẢNG GIÁ IPHONE 13 PRO

iPhone 13 Pro Màu 128GB 256GB 512GB 1TB

Máy đẹp 98%  

"pin cao"

Máy đẹp có phây nhẹ, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Xám 17,250 19,350 20,350  
Trắng 17,550 19,650 20,650  
Xanh 17,550 19,650 20,650  
Green 17,250 19,350 20,350  
Vàng 17,850 19,950 20,950  

Máy đẹp 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Máy còn bảo hành chính hãng dài

Xám 18,250 20,250 21,250  
Trắng 18,550 20,550 21,550  
Xanh 18,550 20,550 21,550  
Green 18,050 20,050 21,050  
Vàng 18,850 20,850 21,850  

11. BẢNG GIÁ IPHONE 13

iPhone 13 Màu 128GB 256GB 512GB 1TB

Máy đẹp 98%  

"pin cao"

Máy đẹp có phây nhẹ, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Đen 14,150 14,750    
Trắng 14,450 15,050    
Xanh 14,250 14,850    
Đỏ 13,950 14,550    
Hồng 14,450 15,050    
Xanh Lá 14,450 15,050    

Máy đẹp 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Máy còn bảo hành chính hãng dài

Đen 14,850 15,450 16,250  
Trắng 15,150 15,750 16,250  
Xanh 14,950 15,550 16,250  
Đỏ 14,650 15,250 16,250  
Hồng 15,150 15,750 16,250  
Xanh Lá 15,150 15,750 16,250  

12. BẢNG GIÁ IPHONE 13 MINI

iPhone 13 Mini Màu 128GB 256GB 512GB 1TB

Máy đẹp 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Máy còn bảo hành chính hãng dài

Đen 11,050 13,050 14,050  
Trắng 11,050 13,050 14,050  
Xanh 11,050 13,050 14,050  
Đỏ 11,050 13,050 14,050  
Hồng 11,050 13,050 14,050  
Xanh Lá 11,050 13,050 14,050  

13. BẢNG GIÁ IPHONE 12 PRO MAX

iPhone 12 Pro Max Màu 128GB 256GB 512GB 1TB

Máy đẹp 97%  

"Giá siêu rẻ"

Máy đẹp có trầy nhẹ, hoặc thay thế linh kiện chính hãng, cam kết máy không vào nước

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Xám 13,550      
Trắng 13,850      
Xanh 13,850      
Vàng 14,050      

Máy đẹp 98%  

"pin cao"

Máy đẹp có phây nhẹ, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Xám 14,050 15,250    
Trắng 14,350 15,550    
Xanh 14,350 15,550    
Vàng 14,550 15,750    

Máy đẹp 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Xám 14,750 15,950 16,950  
Trắng 15,050 16,250 17,250  
Xanh 15,050 16,250 17,250  
Vàng 15,250 16,450 17,450  

14. BẢNG GIÁ IPHONE 12 PRO

iPhone 12 Pro Màu 128GB 256GB 512GB 1TB

Máy đẹp 97%  

"Giá siêu rẻ"

Máy đẹp có trầy nhẹ, hoặc thay thế linh kiện chính hãng, cam kết máy không vào nước

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Xám 11,350      
Trắng 11,650      
Xanh 11,650      
Vàng 11,850      

Máy đẹp 98%  

"pin cao"

Máy đẹp có phây nhẹ, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Xám 11,650 13,050    
Trắng 11,950 13,350    
Xanh 11,950 13,350    
Vàng 12,150 13,550    

Máy đẹp 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Xám 12,350 13,750 14,750  
Trắng 12,650 14,050 15,050  
Xanh 12,650 14,050 15,050  
Vàng 12,850 14,250 15,250  

15. BẢNG GIÁ IPHONE 12

iPhone 12 Màu 64GB 128GB 256GB 512GB

Máy đẹp 97%  

"Giá siêu rẻ"

Máy đẹp có trầy nhẹ, hoặc thay thế linh kiện chính hãng, cam kết máy không vào nước

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Đen 8,750      
Trắng 9,050      
Xanh 8,750      
Tím 9,050      
Đỏ 8,750      
Xanh lá 9,050      

Máy đẹp 98%  

"pin cao"

Máy đẹp có phây nhẹ, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Đen 9,050 10,450    
Trắng 9,350 10,750    
Xanh 9,050 10,450    
Tím 9,350 10,750    
Đỏ 9,050 10,450    
Xanh lá 9,350 10,750    

Máy đẹp 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Đen 9,750 11,150 12,150  
Trắng 10,050 11,450 12,450  
Xanh 9,750 11,150 12,150  
Tím 10,050 11,450 12,450  
Đỏ 9,750 11,150 12,150  
Xanh lá 10,050 11,450 12,450  

16. BẢNG GIÁ IPHONE 12 MINI

iPhone 12 Mini Màu 64GB 128GB 256GB 512GB

Máy đẹp 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Đen 7,050 8,050 9,050  
Trắng 7,050 8,050 9,050  
Xanh 7,050 8,050 9,050  
Tím 7,050 8,050 9,050  
Đỏ 7,050 8,050 9,050  
Xanh Lá 7,050 8,050 9,050  

17. BẢNG GIÁ IPHONE 11 PRO MAX

iPhone 11 Pro Max Màu 64GB 256GB 512GB 1TB

Máy đẹp 98%  

"pin cao"

Máy đẹp có phây nhẹ, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Xám 9,250 10,750    
Trắng 9,550 11,050    
Xanh 9,550 11,050    
Vàng 9,550 11,050    

Máy đẹp 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Xám 9,950 11,450 12,450  
Trắng 10,250 11,750 12,750  
Xanh 10,250 11,750 12,750  
Vàng 10,250 11,750 12,950  

18. BẢNG GIÁ IPHONE 11 PRO

iPhone 11 Pro Màu 64GB 256GB 512GB 1TB

Máy đẹp 98%  

"pin cao"

Máy đẹp có phây nhẹ, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Xám 7,850 9,150    
Trắng 8,150 9,450    
Xanh 8,150 9,450    
Vàng 8,350 9,650    

Máy đẹp 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Xám 8,550 9,950 10,950  
Trắng 8,850 10,250 11,250  
Xanh 8,850 10,250 11,250  
Vàng 9,050 10,450 11,450  

19. BẢNG GIÁ IPHONE 11

iPhone 11 Màu 64GB 128GB 256GB 512GB

Máy đẹp 98%  

"pin cao"

Máy đẹp có phây nhẹ, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Đen 6,850 8,450    
Trắng 7,050 8,650    
Xanh 7,050 8,650    
Vàng 6,850 8,450    
Tím 6,850 8,450    
Đỏ 6,550 8,150    

Máy đẹp 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Đen 7,550 9,150 9,850  
Trắng 7,750 9,350 10,050  
Xanh 7,750 9,350 10,050  
Vàng 7,550 9,150 9,850  
Tím 7,550 9,150 9,850  
Đỏ 7,250 8,850 9,550  

20. BẢNG GIÁ IPHONE XS MAX

iPhone XS Max Màu 64GB 256GB 512GB 1TB

Máy đẹp 98%  

"pin cao"

Máy đẹp có phây nhẹ, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Xám 6,350 8,450    
Trắng 6,550 8,650    
Vàng 6,750 8,850    

Máy đẹp 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Xám 6,950 9,050 9,750  
Trắng 7,150 9,250 9,950  
Vàng 7,350 9,450 10,150  

21. BẢNG GIÁ IPHONE XS

iPhone XS Màu 64GB 256GB 512GB 1TB

Máy đẹp 98%  

"pin cao"

Máy đẹp có phây nhẹ, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Xám 4,750 5,850    
Trắng 4,950 6,050    
Vàng 5,150 6,250    

Máy đẹp 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Xám 5,450 6,550 6,950  
Trắng 5,650 6,750 7,150  
Vàng 5,850 6,950 7,350  

22. BẢNG GIÁ IPHONE XR

iPhone XR Màu 64GB 128GB 256GB 512GB

Máy đẹp 98%  

"pin cao"

Máy đẹp có phây nhẹ, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Đen 5,250 6,050    
Trắng 5,250 6,050    
Xanh 5,250 6,050    
Vàng 5,250 6,050    
Đỏ 5,250 6,050    
Cam 5,250 6,050    

Máy đẹp 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Đen 5,650 6,450 6,950  
Trắng 5,650 6,450 6,950  
Xanh 5,650 6,450 6,950  
Vàng 5,650 6,450 6,950  
Đỏ 5,650 6,450 6,950  
Cam 5,650 6,450 6,950  

23. BẢNG GIÁ IPHONE X

iPhone X Màu 64GB 256GB 512GB 1TB

Máy đẹp 98%  

"pin cao"

Máy đẹp có phây nhẹ, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Xám 4,850 5,850    
Trắng 4,850 5,850    

Máy đẹp 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Xám 5,250 6,250    
Trắng 5,250 6,250    

24. BẢNG GIÁ IPHONE 8 PLUS

iPhone 8 Plus Màu 64GB 256GB 512GB 1TB

Máy đẹp 98%  

"pin cao"

Máy đẹp có phây nhẹ, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Xám 4,250 5,150    
Trắng 4,350 5,250    
Vàng 4,350 5,250    
Đỏ 4,350 5,250    

Máy đẹp 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Xám 4,550 5,450    
Trắng 4,650 5,550    
Vàng 4,650 5,550    
Đỏ 4,650 5,550    

25. BẢNG GIÁ IPHONE 8

iPhone 8 Màu 64GB 256GB 512GB 1TB

Máy đẹp 98%  

"pin cao"

Máy đẹp có phây nhẹ, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Xám 3,150 4,050    
Trắng 3,150 4,050    
Vàng 3,150 4,050    
Đỏ 3,150 4,050    

Máy đẹp 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Xám 3,450 4,350    
Trắng 3,450 4,350    
Vàng 3,450 4,350    
Đỏ 3,450 4,350    

26. BẢNG GIÁ IPHONE 7 PLUS

iPhone 7 Plus Màu 32GB 128GB 256GB 512GB

Máy đẹp 98%  

"pin cao"

Máy đẹp có phây nhẹ, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Đen 3,350 3,850    
Đen Bóng   3,950    
Trắng 3,450 3,950    
Vàng 3,450 3,950    
Đỏ 3,450 3,950    
Hồng 3,450 3,950    

Máy đẹp 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa

Tặng gói bảo hành 12 tháng 1 đổi 1

Tặng gói bảo hành pin 06 tháng

Đen 3,650 4,150 4,650  
Đen Bóng   4,250 4,750  
Trắng 3,750 4,250 4,750  
Vàng 3,750 4,250 4,750  
Đỏ 3,750 4,250 4,750  
Hồng 3,750 4,250 4,750  

27. BẢNG GIÁ APPLE WATCH SERIES 4

Apple Watch Series 4 Màu LTE 40MM GPS 40MM LTE 44MM GPS 44MM

Máy đẹp 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 06 tháng 1 đổi 1

Trợ giá dây sạc chỉ còn 350K + Tặng dây đeo cao su

Xám 3,650 3,350 4,150 3,850
Bạc 3,650 3,350 4,150 3,850
Hồng 3,650 3,350 4,150 3,850

28. BẢNG GIÁ APPLE WATCH SERIES 5

Apple Watch Series 5 Màu LTE 40MM GPS 40MM LTE 44MM GPS 44MM

Máy đẹp 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 06 tháng 1 đổi 1

Trợ giá dây sạc chỉ còn 350K + Tặng dây đeo cao su

Xám 4,450 4,150 4,750 4,450
Bạc 4,450 4,150 4,750 4,450
Hồng 4,450 4,150 4,750 4,450

29. BẢNG GIÁ APPLE WATCH SERIES 6

Apple Watch Series 6 Màu LTE 40MM GPS 40MM LTE 44MM GPS 44MM

Máy đẹp 99%

"máy siêu lướt như mới"

Máy đẹp như mới - pin cao, cam kết máy nguyên zin - chưa qua sửa chữa thay thế

Tặng gói bảo hành 06 tháng 1 đổi 1

Trợ giá dây sạc chỉ còn 350K + Tặng dây đeo cao su

Xám 5,250 4,950 5,450 5,150
Đỏ 5,250 4,950 5,450 5,150
Bạc 5,250 4,950 5,450 5,150
Xanh 5,250 4,950 5,450 5,150
Hồng 5,250 4,950 5,450 5,150

- Máy iPhone Quốc Tế "MÁY CŨ 98% ĐẸP - PIN CAO" Là hàng đã qua sử dụng trong 1 thời gian ngắn MÁY còn nguyên ZIN nhưng đã có trầy nhẹ ở sườn, kính (không ảnh hưởng đến quá trình sử dụng), PIN còn cao. Phúc Khang Mobile cam kết máy Nguyên Zin chưa sửa chữa, thay thế, hay vào nước.

- Máy iPhone Quốc Tế "LIKENEW 99% - MÁY CŨ LƯỚT ĐẸP " . Phúc Khang Mobile cam kết máy Nguyên Zin chưa sửa chữa, thay thế, hay vào nước.

- Máy iPhone Quốc Tế "ZIN 99% - MÁY SIÊU LƯỚT NHƯ MỚI" . Phúc Khang Mobile cam kết máy Nguyên Zin chưa sửa chữa, thay thế, hay vào nước.

- Máy iPhone Quốc Tế "ĐÃ KÍCH HOẠT - PIN 100%" Là các máy tồn kho từ nhà phân phối, hàng kích hoạt online, Hàng đã qua sử dụng trong thời gian rất ngắn số lần sạc ít máy còn RẤT đẹp gần như máy mới. Phúc Khang Mobile cam kết máy Nguyên Zin chưa sửa chữa, thay thế, hay vào nước.

- Máy iPhone Quốc Tế "MỚI 100% - CHƯA KÍCH HOẠT (MÃ VN/A)" Là máy chính hãng Việt Nam, được bảo hành chính hãng tại Apple VN (Được hưởng mọi chính sách bảo hành chính hãng 12 Tháng tại Apple VN)

- Máy iPhone Quốc Tế "MỚI 100% - CHƯA KÍCH HOẠT (MÃ LL/A)" Là máy Quốc Tế chính hãng, được nhập Khẩu tại MỸ, Là máy mới 100%, còn nguyên hộp, chưa kích hoạt bảo hành.

- Hỗ trợ TRẢ GÓP NHANH Chỉ cần trả trước 0- 70% Giá trị máy + CMND + Bằng Lái (Hoặc Hộ Khẩu) Từ 18 Tuổi trở lên, Lãi suất 0 - 3% Tùy Gói và Ngân Hàng.

- THU Máy cũ giá cao hỗ trợ LÊN đời máy bù tiền chênh lệch hoặc TRẢ GÓP số còn lại.

HỆ THỐNG CỬA HÀNG - PHÚC KHANG MOBILE

CHI NHÁNH :  PHÚC KHANG MOBILE - GÒ VẤP

Địa chỉ : 07 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Q. Gò Vấp, Tp.HCM

Hotline : 0792 958 333 (Zalo)

 

CHI NHÁNH : PHÚC KHANG MOBILE -TÂN PHÚ

Địa chỉ : 149 Tân Kỳ Tân Quý, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp.HCM

Hotline : 0797 217 333 (Zalo)